Paz. Eyl 24th, 2023

Yazı Öğretiminin Amacı

Toplumsal kabul gören sembol ve işaretlerle duygu ve düşüncelerini işlek ve okunaklı ifade edebilme.
Yazmaya Etki Eden Unsurlar
Yazılan Yer
Yazı yazılan zeminin yumuşaklığı-sertliği, alçaklığı-yüksekliği, yakınlığı-uzaklığı yazıyı olumlu yada olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Fiziksel Gelişim
(Hazırbulunuşluk)
*Öğrencilerin el ve parmak kaslarının tam yeterliliğe sahip olmaması,
*El-göz koordinasyonunun tam gelişmemiş olması,
*Algılamadaki farklılıklar,
*Çocukların el tercihi,
öğrencilerin yazı çalışmalarında etkili olmaktadır.

Yazı ve Harflerin
Yazılış Yönü
Türkçe yazılar soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir yol izler. Harflerin başlangıç ve bitiş yerleri yazının izlediği yolla uyumlu olması gerekir.
Öğrencilerin yanlış tercihleri yazıyı olumsuz etkilemektedir.
Kalem Tutma Pozisyonu
Kalemle yazı yazarken;
*Kalemi ucuna yakın tutma,
*Kalemi fazla sıkma,
*Kalemi fazla bastırma,
yazıyı olumsuz yönde etkilemektedir.

Defter Tutma Pozisyonu
Yazanın ve yazının durumuna göre;
*Defterin sağda veya solda oluşu,
*Defterin vücutla yaptığı açı,
yazıda etkili olmaktadır.
Boşluklar
Cümleler, kelimeler, harfler arası ve sayfa kenarlarındaki boşluklar, yazı çalışmalarında etkili olmaktadır.
Yazı Öğretiminde
İzlenecek Sıra
• Öğrencinin gözlenmesi,
• El-göz koordinasyonunu geliştirme,
• Yazı araç gereçlerini kullanma
• Yazı için serbest çizgi ve boyama çalışmaları
• Düzenli çizgi çalışmaları
• Kelime, cümle ve metin yazma çalışmaları
Öğrencilerin Gözlenmesi
Öğrencilerin;
• El tercihleri,
• Fiziksel yeterlilikleri,
• Algılayış biçimleri,
gözlemlenir,kaydedilir.
El-göz Koordinasyonunu Geliştirme
• Plastik hamur yoğurma biçimlendirme,
• Kağıt yırtma, kesme, yapıştırma,
• İpe boncuk dizme, küçük objeleri toplama,
• Makaraya ip sarma,
• Lego takıp çıkarma.vb.
çalışmalar yapılır.
Yazı Araç Gereçlerini Kullanma Çalışmaları

• Kalemi uygun biçimde tutma.
• Silgiyi uygun biçimde kullanır.
• Defteri uygun biçimde tutup ve yazma
çalışmaları yapılır.
Yazı İçin Serbest Çizgi ve
Boyama Çalışmaları
• Sınırlı boyama yapma.
• Kesik çizgilerle oluşturulan resimleri tamamlama ve boyama.
• Serbest karalamalar yapma.
• Düz, eğik ve dairesel çizgiler yapma,
çalışmaları yapılır.

Düzenli Çizgi Çalışmaları
• Havada harfleri çizme,
• Kumda harfleri çizme,
• Boncuk ve fasulyelerle harfleri çizme,
• Okuma yazmada kullanılan harflerin üzerinden giderek çizme,
• Noktalı olarak yazılmış harflerin üzerinden giderek çizme,
• Harfleri bağımsız biçimde çizme,
çalışmaları yapılır.
Kelime, Cümle Ve Metin Yazma Çalışmaları
• Yazımı kolay, günlük yaşamın içinden kelimeler yazma,
• Cümleler yazma,
• Günlük yaşamın içinden kısa metinler yazma,
çalışmaları yapılır.

By admin