Per. Eyl 28th, 2023

Bu yöntemin öğretim süreci ‘yap’, ‘göster’, ‘söyle’ ve ‘yaz’basamaklarına ilişkin etkinlikleri içermektedir .Yap, göster, söyle ve yaz basamaklarında öğretmenin gerçekleştirdiği hareketin her biri öğrenci tarafından bir karşı hareketi gerektirir. Öğrenciler , öğretmeni beceri yaparken görürler, beceriyi açıklamasını dinlerler.Daha sonra öğrenciler kendileri yaparlar, gösterirler, ne yaptıklarını söylerler ve yazarlar.Basamaklandırılmış yöntemle öğretim yapılırken öğ renciden ;yaparak, göstererek, sözlü ve yazılı dil kullanarak bir tepkide bulunması beklenmektedir.Öğrenci, doğru tepki verdiğinde davranışı pekiştirilmekte, yanlış tepki verdiğinde öğretime geri dönülmektedir.

· Yap Basamağı: ‘Yap’ basamağında öğretmen, gerçek nesneleri kullanır ve öğrenci de cevaplarını gerçek nesneler kullanarak verir. “Yap” basamağı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle aralarında yakınlık kurmalarına yardımcı olur.Öğrencinin gruba katılımını sağlamak için kullanılan etkili bir öğretim yöntemidir.Bu basamak “yap-yap”, “yap-göster”, “yap-söyle”, “yap-yaz” alt basamaklarından oluşur.

· Göster Basamağı: “Göster” basamağında öğretmen, öğrenciye görsel bir uyaran verir ve öğrenciden doğru tepki vermesi beklenir.Öğretmen, uyarıcıları öğrencinin görebileceği şekilde sunar.Bu basamak “göster-yap”, “göster-göster”, “göster-söyle”, “göster-yaz” alt basamaklarından oluşmaktadır.

· Söyle Basamağı: “Söyle”basamağında öğretmen, öğrenciye sembolik uyaranı sözlü olarak verir ve öğrenciden de doğru tepki vermesi beklenir.Bu basamak “söyle-yap”, “söyle- göster”, “söyle-söyle”, “söyle-yaz” alt basamaklarından oluşmaktadır.

· Yaz Basamağı: “Yaz” basamağında öğretmen,öğrenciye sembolik uyaranı yazılı olarak verir ve öğrenciden de doğru tepki vermesi beklenir. Bu basamak “yaz-yap”, “yaz-söyle”, “yaz-yaz” alt basamaklarından oluşmaktadır.

Aşağıda basamaklandırılmış yönteme göre oluşturulmuş toplama işlemiyle ilgili bildirim örneğine yer verilmiştir.

1. Öğretmenin birinci kümeye……tane, ikinci kümeye…..tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci, iki kümenin toplamı kadar nesne alır.

2. Öğretmenin birinci kümeye……tane, ikinci kümeye…..tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci, önündeki resimli kartlar arasından iki nesne kümesinin toplamını ifade eden resim kartını seçer.

3. Öğretmenin birinci kümeye……tane, ikinci kümeye…..tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci, iki kümenin toplamının……..olduğunu söyler.

4. Öğretmenin birinci kümeye……tane, ikinci kümeye…..tane nesne koyduğu ve söylediği kümelere bakarak, öğrenci, iki kümedeki nesnelerin toplamını rakamla yazar.

5. Öğretmenin gösterdiği ve söylediği ,toplamları…….olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakarak, öğrenci, resimli karttaki nesne sayısı kadar gerçek nesne alır.

6. Öğretmenin gösterdiği ve söylediği ,toplamları…….olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakarak, öğrenci önündeki resimli kartlar arasından iki nesne kümesinin toplamını ifade eden resim kartını gösterir.

7. Öğretmenin gösterdiği ve söylediği ,toplamları…….olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakarak, öğrenci , iki kümenin toplamının….olduğunu söyler.

8. Öğretmenin gösterdiği ve söylediği ,toplamları…….olan iki nesne kümesinin resimli kartına bakarak, öğrenci , iki kümenin toplamını rakamla yazar.

9. Öğretmenin söylediği (….daha…kaç eder?)toplama işleminin sonucu kadar gerçek nesne alır.

10. Öğretmenin söylediği (….daha…kaç eder?)toplama işleminin sonucunu önündeki resimli kartlar arasından gösterir.

11. Öğretmenin söylediği (….daha…kaç eder?)toplama işleminin sonucunun…..olduğunu söyler.

12. Öğretmenin söylediği (….daha…kaç eder?)toplama işleminin sonucunu rakamla yazar.

13. Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak , toplama işleminin sonucu kadar gerçek nesne alır.

14. Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak öğrenci, önündeki resimli kartlar arasından, toplama işleminin sonucunu ifade eden resim kartını gösterir.

15. Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak öğrenci, toplama işleminin sonucunun …… olduğunu söyler.

16. Öğretmenin yazdığı toplama işlemine bakarak öğrenci , toplama işleminin sonucunu rakamla yazar.

By admin