Tag: özel eğitimde taklit

Özel Eğitimde Taklit Becerisinin Önemi

Otistik çocuklarda taklit etme becerisine ilişkin şu çalışmalara rastlanmıştır.
Hotten, Coron 2005’te yaptıkları çalışmayla otizmin aileleri nasıl etkilediklerini belirlemeye çalışmışlar, ingiltere’de sosyo-ekonomik durumu düşük 21 ailenin görüşlerini almışlardır. 21 çocuğun yaşları 3 ile 16 arasındadır. Çocukların 17’si erkek ve 4’ü kızdır. 15 sorudan oluşan görüşme soruları hazırlanmış ve bu sorular üç bölümde toplanmıştır. Devamını Oku