Per. Eyl 28th, 2023

Etiket: öğrenme kuramları

Öğrenme Kuramları

 ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenme Kuramı: Öğretim etkinliğine kavramsal temel oluşturacak şekilde sunulmuş öğrenme ilkeleri bütünüdür.Öğrenme kuramları,Öğrenmeyi amaçlamak için özellikle üzerinde durdurdukları süreçlerin özelliklerine göre 3grupta toplanabilir.. 1.     .Bilişsel yaklaşım .2.     .Etkileşimci yaklaşım…     .Davranışsal yaklaşım . 1.     .Bilişsel…