Paz. Ara 3rd, 2023

Etiket: öğrenme bozukluğu

Öğrenme Bozukluğu ve Özel Eğitimi

PSİKO-PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME Değerlendirmenin 3 hedefi olmalıdır : 1. Güçlükler ( görsel/işitsel algı, motor koordinasyon, sıralama, organizasyon, hafıza) 2. Farklılıklar 3. Tutarsızlıklar belirlenmeli. Tek başına hiçbir yöntem yeterli veri sağlamıyor.Tanı ve…

Disleksi Öğrenme Bozukluğu

Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı…