Paz. Ara 10th, 2023

Etiket: kuramlar

Öğrenme Kuramları

 ÖĞRENME KURAMLARI Öğrenme Kuramı: Öğretim etkinliğine kavramsal temel oluşturacak şekilde sunulmuş öğrenme ilkeleri bütünüdür.Öğrenme kuramları,Öğrenmeyi amaçlamak için özellikle üzerinde durdurdukları süreçlerin özelliklerine göre 3grupta toplanabilir.. 1.     .Bilişsel yaklaşım .2.     .Etkileşimci yaklaşım…     .Davranışsal yaklaşım . 1.     .Bilişsel…

Gagnenin Öğrenme Kuramı

Gagné’ye göre öğrenme,gözlenen davranışlardan dolayı olarak anlaşılır. Öğrenme insanın içinde(beyninde) yer alır. Bu nedenle, öğrenme sürecinde ne olup bittiğini anlamak etkili bir öğretim düzeni kurmak için gereklidir.    Gagné’ye göre…