Tag: el göz koordinasyon

El Göz Koordinasyon Çalışmaları

DÜŞÜNME BECERİLERİNE AİLELERİN KATILIMI

Okulumuzda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ortaya koymalarını sağlayan, gelişimlerinin
her yönünü destekleyen bir eğitim programı uygulamaktayız. Bu program çerçevesinde
düşünme becerileri derslerini ve bireysel çalışmaları devam ettirmekteyiz. Yaptığımız bu
çalışmalarla öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bunun olumlu şekilde
akademik ve sosyal hayatına yansımasını hedeflenmekteyiz. Devamını Oku

Çizgi çizme çalışmaları

Önkoşul beceriler: Parmak boyası, sulu boya, pastel boyalarıyla çizebilir. Kağıda rasgele çizgiler çizebilir. Parmağıyla havada kumda ve bunun gibi yerlerde çizgi çizebilir. Sa-sol, yukarı-aşağı, üst-alt kavramlarını bilebilir. El göz koordinasyonu, ince kas gelişimi iyidir.
1-Dikey Çizgi Çizme

Kağıt üzerinde, söylendiğinde belirlenmiş çizgiler arasından dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, kesik çizgilerle belirlenmiş dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerinde kesik çizgilerle belirlenmiş dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, noktalarla belirlenmiş dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerinde noktalarla belirlenmiş dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerinde silik çizgilerle belirlenmiş dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş ve gidiş yönü oklarla gösterilmiş dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş dikey çizgi çizer.
Kağıt üzerine bakarak dikey çizgiyi kopya eder.
Kağıt üzerine söylendiğinde dikey çizgiyi çizer.

 

2-Yatay Çizgi Çizme( soldan sağa)

Kağıt üzerinde, söylendiğinde belirlenmiş çizgiler arasından yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, kesik çizgilerle belirlenmiş yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerinde kesik çizgilerle belirlenmiş yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, noktalarla belirlenmiş yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerinde noktalarla belirlenmiş yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerinde silik çizgilerle belirlenmiş yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş ve gidiş yönü oklarla gösterilmiş yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş yatay çizgi çizer.
Kağıt üzerine bakarak yatay çizgiyi kopya eder.
Kağıt üzerine söylendiğinde yatay çizgiyi çizer.

 
3-Eğik Çizgi Çizme (Sağa yatık eğik çizgi)

Kağıt üzerinde, söylendiğinde belirlenmiş çizgiler arasından sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, kesik çizgilerle belirlenmiş sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde kesik çizgilerle belirlenmiş sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, noktalarla belirlenmiş sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde noktalarla belirlenmiş sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde silik çizgilerle belirlenmiş sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş ve gidiş yönü oklarla gösterilmiş sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş sağa yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerine bakarak sağa yatık eğik çizgiyi kopya eder.
Kağıt üzerine söylendiğinde sağa yatık eğik çizgiyi çizer.

4-Eğik Çizgi Çizme (Sola yatık eğik çizgi)

Kağıt üzerinde, söylendiğinde belirlenmiş çizgiler arasından sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, kesik çizgilerle belirlenmiş sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde kesik çizgilerle belirlenmiş sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde gidiş yünü oklarla gösterilmiş, noktalarla belirlenmiş sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde noktalarla belirlenmiş sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde silik çizgilerle belirlenmiş sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş ve gidiş yönü oklarla gösterilmiş sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerinde başlangıç ve bitişleri noktalarla belirlenmiş sola yatık eğik çizgi çizer.
Kağıt üzerine bakarak sola yatık eğik çizgiyi kopya eder.
Kağıt üzerine söylendiğinde sola yatık eğik çizgiyi çizer.