Paz. Eyl 24th, 2023

T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B.17.0.ÖYH.0.12.20.00/841.02.01
KONU : 2013 Yılı İçin Uygulanacak Net Asgari Ücretteki Değişiklik

……VALİLİĞİNE

(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü)

2013 yılında evde bakım ücretleri için uygulanacak net asgari ücret tutarı 31/12/2012 tarihli ve B.17.0.ÖYH.0.12.20.00/841.02.01-8445 sayılı yazımızla tüm İl Müdürlüklerine bildirilmişti.

Ancak, damga vergisi oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle; asgari ücret hesabında uygulanan %0 6,6’lık damga vergisi oranının %0 7,59’a yükseltilmesi nedeniyle 01/01/2013^ 30/06/2013 dönemi için 699,61 TL, 01/07/2013-31/12/2013 dönemi için 730,28 TL net asgari ücret (asgari geçim indirimi çıkarılmış) esas alınacak olup diğer ödeme ve hesaplamalar için kullanılacak tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

EVDE BAKIMHİZMETİNDEN YARARLANANLARA ÖDENECEK NET ASGARİ ÜCRET ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNDEN YATILI OLARAKYARARLANANLAR İÇİN ÖDENECEK 2 NET ASGARİ ÜCRET (% 8 KDV DAHİL) EVDE BAKIM HİZMETİHESAPLAMALARINDAKULLANILACAK KRİTER (NET ASGARİ ÜCRETİN 2/3 TUTARI)
1 .ALTI AY 2.ALTI AY 1 .ALTI AY 2.ALTI AY 1 .ALTI AY 2.ALTI AY
699,61 730,28 1.511,16 1.577,40 466,41 486,85

http://www.engellilersitesi.com/Detay/11828/EVDE-BAKIM-ASGARI-UCRETI-699-LIRA.aspx

By admin