Paz. Ara 10th, 2023

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtları zorunludur. M.E.B.İlköğretim Okulları Yönetmeliğinin Yeni Kayıt başlığı altındaki 17. maddesi (d) ve (e) bentlerinde zorunlu öğrenim çağında olup okula kaydı yapılmamış öğrencilerin kayıtlarının yapılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Kayıt Zorunluluğu başlığı altındaki 8. Maddesinde “ Zorunlu eğitim çağına gelen, özel eğitim gerektiren veya tanısı konulmammış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin, başvurduğu okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilköğretim okullarına kaydı yapılır” denilmektedir.

Yönetmeliğin bu maddesinde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarının yapılmasının zorunlu olduğunu belirttiği gibi kaydı yapılan öğrenciler için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi açıklanmıştır :
“…Kaydı yapılan öğrencinin durumu,özel eğitim gereksinimleri ve alınacak önlemler; rehber öğretmen-psikolojik danışman, sınıf öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni, öğrenci velisi ve okul yönetimince belirlenir.Öğrencinin kaydettiği gelişmeler izlenir ve gerektiğinde okul dışından özel eğitim desteği sağlanır.Tüm önlemlere rağmen okulun programından yeterince yararlanamayan öğrenci için, okul yönetimi, öğrencinin durumunu belirtir ayrıntılı bir rapor düzenleyerek milli eğitim müdürlüğüne gönderir…”
bu açıklama doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan ve herhangi bir ilköğretim okuluna kayıt için başvuran öğrencinin, yönetmelik gereği önce kaydı yapılır, daha sonra gerekli düzenleme ve önlemler sonucunda programa uyumsuzluk yaşanıyorsa ilgili birimlere (il / ilçe milli eğitim müdürlüğü, rehberlik ve araştırma merkezi vb.) yönlendirmesi yapılır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Okul Öncesi Eğitim başlığı altındaki 24. maddesinde “ Özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş 37-72 ay arasındaki çocuklar için , okul öncesi eğitim zorunludur ve kaynaştırma uygulamaları temeline dayalı olarak, destek eğitim planları çerçevesinde sürdürülür” denilmektedir

Ayrıca, M.E.B Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin Okula Kayıt başlığı altındaki 10. madde ( c ) bendinde, “ 42-78 aylık arasında olan ve özel eğitime muhtaç çocuklardan rehberlik ve araştırma merkezlerince okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir raporu verilmiş eğitilebilir olanlar ve birden fazla özrü bulunmayanlar, kapasitelerinin 1/10 oranında kurumlara kaydedilirler” denilmektedir.

Tüm bu yönetmelik maddeleri göz önüne alındığında özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okul öncesi ve ilköğretim okullarına kayıtları zorunludur.

By admin