Paz. Ara 3rd, 2023

PSİKO-PEDAGOJİK DEĞERLENDİRME

Değerlendirmenin 3 hedefi olmalıdır :

1. Güçlükler ( görsel/işitsel algı, motor koordinasyon, sıralama, organizasyon, hafıza)

2. Farklılıklar

3. Tutarsızlıklar belirlenmeli.

Tek başına hiçbir yöntem yeterli veri sağlamıyor.Tanı ve terapide mutlaka aile ve öğretmenle işbirliği yapılmalı.

Psiko – Pedagojik değerlendirmede anne – babayla, çocukla, varsa okul rehberi– öğretmenle görüşülür. Hangi alanlarda bozukluklar olduğunu saptamak amacıyla çeşitli test tekniklerinden yararlanılır. Şu alanlar değerlendirilir:

• Gelişim

• Zeka

• Görsel, işitsel,mekansal algı

• Okuma – Yazma – Matematik becerileri

• Davranış

PSİKO-PEDAGOJİK MÜDAHALE/ÖZEL EĞİTİM

Ø Tanı ve değerlendirmeden elde edilen bilgilerle oluşturulan özel eğitim programları uygulanır.

Ø Program bireyselleştirilmiş olmalıdır.

Ø Her vakanın gereksinimine göre farklı yaklaşımlardan yararlanılır.

Yararlanılabilecek çeşitli programlar:

– Kephart’ın algısal-motor programı

– Getman’ın görsel-motor programı

– Frostig görsel algı programı

– Peabody dil programı

– Piaget bilişsel gelişim kuramı

– Vallet’in gelişimsel eğitim programı

– Kognitif-Davranışçı teknikler

– Bilgisayar Programları (Cognitive Rehabilitation)

– Biofeedback – Rahatlama teknikleri

– Duygusal Eğitim (Emotional Education)

– Konuşma terapisi

– Problem Çözme Becerisini Geliştirme Teknikleri

– Aile terapisidir.
(Özel Okullar Derneği Yayınları İstanbul, s. 27-36.18.1.2003,İstanbul)

By admin