Cum. Eyl 29th, 2023

BİRİNCİ AŞAMADA DANIŞMANIN GÖREVLERİ
a) görüşmeye ( ikili konuşmaya) hazırlanmak, içeriğini belirlemek.
b) giriş konuşması hazırlamak.
c) iyi iletişim kurmayı tasarlamak
d) sır saklama yükümlülüğünü açıklamak
e) görüşmeni dışında, bireyin danışmandan yardım alabileceğini açıklamak.
f) danışanın sorununu rahatça anlatmasını sağlamak.
g) bireyin kolayca sorununu kavrayabilmesini sağlamak, sorunu betimlemek.
h) görüşmeyi bitirmek.

İKİNCİ AŞAMADA DANIŞMANI GÖREVLERİ
a) sorunu, kendi bakış açısına göre özetleme.
b) karşılaştırma.
c) bilgilendirme.
d) yorumlama.
e) danışmanın kendi deneyimlerini aktarması.
f) danışmanlık üstüne konuşma
g) özet ve değerlendirme.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA DANIŞMANI GÖREVLERİ
a) istekten amaca doğru yöntem belirleme belirletme
kullanılacak teknikler
& brainstorming tekniği
& düş kurma tekniği
& seçenek belirleme tekniği

DÖRDÜNCÜ AŞAMADA DANIŞMANIN GÖREVLERİ
a) amacını gerçekleştirirken, bireyin bütün olanaklardan yararlanmasını sağlama.
b) çalışma tasarısını en iyi şekilde yapmak için danışana yardımcı olmak.
c) danışanın, çalışma tasarısını uygulamasına yardımcı olmak.

BEŞİNCİ AŞAMADA DANIŞMANIN GÖREVLERİ
a) danışma sürecinin değerlendirmesi
b) danışanı aralıklarla takip etme.

 

By admin