Paz. Eyl 24th, 2023

Çocuklarda inat, 3-5 yaşları arasında ana-baba ve kendileri için çok güç olan inatçılık dönemi başlar. O yaşa kadar kolay yönetilen bir çocuk; baş kaldıran, ters, huysuz ve dayanılmaz biri olur. Her şeyi reddeder, kendi bildiğini yapmak ister, ana-babanın isteklerine öfke ile karşı koyar.

çocukta inatÇocuklar bu yaşlarda niçin inatlaşırlar?

Kızlarda biraz erken olmak üzere 3-4 yaşlarında ortaya çıkan inatçı davranışlar, aslında normal bir gelişim kabul edilir. Bu yaşta çocuk ilk defa olmak üzere kendini yetişkinlerden ve bilhassa annesinden bağımsız bir varlık olarak görmeye başlar. Etrafındaki yetişkinlerin istek ve iradelerine yerli yersiz direnme göstererek hem kendilerine hem de çevrelerine karşı bunu göstermek isterler. Çocuğun gelişiminde yeni bir devre başladığı için aslında tabii ve sevinilecek bir durumdur. Bu süre içinde çocuk her şeyi kendi başına yapmak ister. Kendinin yaptığı şeyler hoşuna gider, ona güven verir. Çevreden gelen direnişi kırmaya çalışır. İstediği gibi davranmasına engel olunmamasını ister. Bunun sağlanmaması halinde inatçı olur.

Bu devrede çocuğun inatçı gücünü engellemeye çalışmak; benlik, bağımsızlık ve şuurlanma duygusunu zedeleyeceğinden doğru değildir. Pedagog İbrahim GÜLYAŞAR

İnatçı çocuklara ne yapmalı?

İnatçılığa karşı alınacak en uygun tedbir çocuğu kendi halinde bırakmaktır. Emir ve yasaklarla, sürekli ve gereksiz yerde hareket serbestliği engellenmemelidir.

Fakat bu kendi halinde bırakmak anlayışı; çocuğun her istediğini yapmasına göz yummak, yani onun yetişkinlere ve otoriteye karşı çıkmasına müsamaha etmek manasına da gelmemelidir. Her ailenin elbette bir eğitim atmosferi vardır. Bu hava aile içinde önemli bir takım düzen ve kaideleri ihtiva eder. Çocuk bu kaidelerin önemini hissetmelidir ki, kendinden güçlü ve bilgili olan otoritenin ne olduğunu takdir edebilsin.

Sözgelimi çocuğun muhakkak hep aynı saatte yatma alışkanlığı olmalıdır. Yoksa her istediği yapılırsa, çocuk bunu bir savunma aracı olarak kullanır ve aynı şeyleri tekrarlayarak, istediğini yaptırmak ister.

Bir gün çocuğun, annesinin yemek yedirmek isteği karşısında direndiğini varsayalım. Bu halde en doğru hareket, sofrayı terk etmesine izin vermektir. Fakat sofra toparlandıktan sonra çocuk, kuvvetli bir ihtimalle yemek isteyecektir.
İşte bu durumda, çocuğun yetişkin otoritesine hükmetmemesi ve ailesinin temel terbiye prensiplerini bozmaması için bir sonraki öğüne kadar ona yemek vermemelidir. Pedagog İbrahim GÜLYAŞAR

Yine inatçı bir çocuğa inatçı bir yaklaşım göstermenin doğru sonuçlar doğurmayacağı bilinmelidir. Çocuklarımıza kötü model olunmamalı, inatçı davranışlardan kaçınmalıdır.
Hele ceza vermekten uzak durulmalıdır.

İnatçı çocuğu, arkadaşlarıyla oyun oynamaya teşvik etmek ve oyun alanını genişleterek ilgisini değişik şeyler üzerine yöneltmek de faydalıdır.

Çocuklarda Davranış Bozuklukları / Sefa saygılı

Pedagog İbrahim GÜLYAŞAR

By admin