Category: Genel Sağlık

Dizziness

DizzinessBaş dönmesi bir hastalık olmayıp farklı nedenlerle oluşabilen bir belirtidir ve hastalar tarafından dengesizlik, sersemlik, göz kararması hafif ya da şiddetli dönme gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Pek çok farklı etkene bağlı olarak hafif dengesizlikten çok şiddetli dönme hissine kadar değişen şiddetlerde şikayet oluşabilmektedir. Baş dönmesi tek şikayet olarak izlenebileceği gibi işitme kaybı ve veya kulak çınlaması ile birlikte de izlenebilir. Devamını Oku

Magnezyum eksikliği sebep sonuç

magnezyum eksikliğiMagnezyum Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir? Magnezyum eksikliği oldukça yaygın bir problemdir ve düzenli olarak tükettiğimiz bütün rafine ve işleme tabi tutulmuş besinlerle sürpriz değildir. Devamını Oku

Değerli Hazinemiz Beynimiz İçin

Hafızamız zamanla yavaşlayabilir. İlerleyen yaşlar ile hafıza da sorun yaşamamak için uzmanlar önlem almamızın gerekli olduğunu söylüyor. Beyni çalıştıracak çeşitli aktiviteler ve omega-3 takviyesi hafıza sorunlarını çözmek için gereklidir. Çünkü, omega-3 hafıza ve beyin için çok gereklidir. Devamını Oku

Anomalili Doğum Sebebleri

Yenidoğan bebeklerin yaklaşık %3’ünde doğumda yapısal ya da işlevsel bir anomali (kusur, sakatlık) bulunur. Bu anomalilerden bir kısmında neden belirlenebilirken, büyük bir kısmında neden olan etken ya tahmin edilebilir ya da bilinemez.

 

Bazen doğumda bariz olmayan işlevsel anomaliler bebeğin yaşı ilerledikçe ortaya çıkabilmektedir (zeka geriliği, ya da bazı içorgan hastalıkları gibi). Bu anomaliler de hesaba katıldığında yenidoğan bir bebeğin anomalili doğma olasılığı %6-7’ye kadar çıkabilmektedir.

Doğumsal anomaliler yaşamın ilk bir yılındaki ölümlerin başta gelen nedenidir.

Erken doğan ve/veya ölü doğan bebeklerde de bedensel sakatlıklara sıklıkla rastlanmaktadır.

Günümüz bilgilerine göre bebekte anomali yaratan etkenlerin yüzdesel dağılımı şu şekilde özetlenebilir:

Genetik nedenler

Anomalili doğan bebeklerin %20-25’inde genetik bozuklar saptanır. Bu kromozomal bir bozukluk olabileceği gibi (Trizomi 21 yani Down sendromu gibi) tek bir gen bozukluğuna bağlı olarak da yapısal anomaliler meydana gelebilir.

Bebeğin intrauterin (rahimiçinde) geçirdiği enfeksiyonlar

Anomalili doğumların %3-5’inde etken anne adayının geçirdiği ve bebeğe de bulaşan enfeksiyonlardır. Bunlar arasında en önemlileri toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve sifilizdir (frengi).

Anne adayının hastalıkları

Anne adayının kronik hastalıkları %4 oranında anomalili bebek doğmasına katkıda bulunur. Bunlar arasında en önemlileri anne adayında şeker hastalığı ve epilepsi (sara) hastalığıdır.

Anne adayının kullandığı ilaçlar, alkol ve diğer alışkanlıklar, maruz kalınan radyasyon

Bu grupta yeralan etkenler sakat doğumların %1’inden daha azını oluştururlar!

Bilinmeyen nedenler

“Sakat bebek” doğduğunda %70 oranında sorumlu olan etken belirlenemez. Muhtemelen sözkonusu olan ve henüz aydınlatılamamış olan etken, bebeğin kalıtımsal (genetik) özelliklerin yarattığı eğilim nedeniyle bebekte kolaylıkla sakatlık anomali yaratabilmektedir

kaynak:: gebelik.org sitesi

Hemipleji nedir komplikasyonlar nelerdir İnme Nedir

 

İnme, kan akımının bozulması sonucu beyin hücrelerinin hasarıyla ortaya çıkar. ‹nmelerin %80’i boyun ya da beyindeki bir atardamarın tıkanması sonucu (iskemik), geri kalan kısmı bir damarın çatlaması ve beyin içine kanama olması nedeniyle (hemorajik) meydana gelir. Amerika’da her yıl 700.000 kişi inme geçirmektedir. Bu hastaların 2/3’ü sağ kalmakta ve rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır.*
İskemik Hemorajik
Hemipleji nedir?İnmeli hastalarda vücudun bir yarısında meydana gelen kuvvet kaybı hemipleji olarak tanımlanır. Beyinde etkilenen alanın yeri ve büyüklüğüne göre hemiplejinin şiddeti ve klinik özellikleri değişkenlik gösterir. Bazı hastalarda çok hafif seyrederken bazılarında oturma dengesini bozacak kadar ağır tutulum olabilir.
Hemiplejiye hangi semptomlar eşlik edebilir?• Afazi: Konuşulanı anlamada, konuşmada ya da yazmada güçlük anlamına gelir. ‹nmeli hastaların en az dörtte birinde görülür.
• Mental durum bozuklukları: Mental durum, hastanın çevresindeki kişileri tanıması, içinde bulunduğu yer ve zamanın farkında olması; dikkat, hafıza gibi fonksiyonları içerir. ‹nmeli hastalarda bu fonksiyonlarda farklı düzeylerde bozukluk görülebilir.
• Yutma güçlüğü: Katı ve sıvı gıdaları alırken zorlanmak, gıdaların nefes borusuna kaçması
• Görme bozuklukları
• Denge bozuklukları: Otururken, ayakta dururken veya yürürken dengenin sağlanmaması
• Duyu bozuklukları: Felçli tarafta dokunma duyusu gibi bazı duyularda azalma veya kayıp
• Mesane ve barsak fonksiyonlarında bozukluk
İskemik Hemorajik
Hemiplejide karşılaşılabilecek komplikasyonlar nelerdir?Genel komplikasyonlar:
Uzun süreli yatak istirahatine bağlı kondisyonsuzluk
Bası yarası
Pnömoni
Enfeksiyon
Damarsal problemler (derin ven trombozu)
Osteoporoz (kemik erimesi)

Hemiplejiye bağlı komplikasyonlar:
Ağrı
Omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı
Eklemlerde sertlik (kontraktür)
Kaslarda istenmeyen düzeyde kasılmalar (spastisite)
Epilepsi (sara hastalığı)
Düşme riskinde artış
Depresyon

Hemiplejide iyileşme nasıl olmaktadır?Beyindeki ödemin çözülmesi; kanama veya tıkanmaya bağlı hasarın düzelmeye başlaması ile ilk haftalarda hastalarda hızlı bir düzelme görülebilir. Daha sonra farklı mekanizmalar devreye girer ve iyileşme aylara yayılarak devam eder.
‹yileşme sürecinde hemiplejik taraftaki kuvvet kaybı düzelmeye başlar; vücut fonksiyonları kısmen ya da tamamen geri kazanılır. Yapılan klinik ve deneysel çalışmalar, bu dönemde hastanın aktif olarak rehabilitasyon programına alınmasının iyileşmeyi arttırdığını göstermektedir.
Hemiplejik hastalar, kaybedilen fonksiyonların geri kazanılması ve komplikasyonların önlenmesi için mümkün olan en erken zamanda bir Fiziyatrist (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı) tarafından değerlendirilmeli ve rehabilitasyon programına alınmalıdır.
Hemipleji Polikliniğimizde Neler Yapılmaktadır• Hemiplejinin düzeyi ve eşlik eden problemler saptanır.

• Hastalığın şiddetine göre ev programı, ayaktan tedavi ya da yatarak tedavi şeklinde hastanın rehabilitasyon programı düzenlenir.

• Mevcut sorunların çözülmesi ve ortaya çıkması olası sorunların önlenmesi hedeflenir. Komplikasyonların önlenmesi için hasta ve yakınları bilgilendirilir.

• Hastanın ayakta durma, yürüme gibi çeşitli nedenlerle ihtiyacı olan yardımcı cihazlar belirlenir ve reçetelenir.

• Rehabilitasyon programını olumsuz etkileyen, hastada fonksiyonel yetersizliğe yol açan kas kasılmaları varsa bunu engellemeye yönelik ilaç tedavisi düzenlenir. ‹laçla yeterli cevap alınamayan hastalarda botulinum toksin (botox) enjeksiyonu uygulanır.

• İyileşme sürecinde hastaların düzenli aralıklarla muayenesi yapılır. Fonksiyonel iyileşme düzeyleri bazı ölçütlerle takip edilir ve buna göre rehabilitasyon programı gözden geçirilir. Gerektiğinde diğer branşlardan konsültasyon istenerek hastanın uygun tedaviyi alması sağlanır.

 http://www.bezmialemhastanesi.com/detay.asp?x=1&tur=200&id=39

Bel ağrısı

bel ağrısı

bel ağrısı

Bel ağrısı tam anlamı ile bir hastalık değildir genel bakmak gerekirse yanlış alışkanlıkların sonucu oluşan bir durumudur. Öyle ise okulda, işyerinde, arabada sağlıklı duruş alışkanlıklarını kazanırsak omurgamızla dost ilişkiler geliştirebiliriz.

Yapılan araştırmalar toplumun %60’ının hayatlarının herhangi bir döneminde BEL AĞRISI çektiklerini göstermektedir. Bu ekonomik planda ve sağlık açısından inanılmaz kayıplara sebep olmaktadır.
Kliniklerde Lumbalji adı altında tanı konup rapor verilen kişi sayısı yabancı ülkelerde tüm istirahat raporlarının %20 sini oluşturmaktadır. Bel ağrısı tam anlamı ile bir hastalık değildir genel bakmak gerekirse yanlış alışkanlıkların sonucu oluşan bir durumudur. Öyle ise okulda, işyerinde, arabada sağlıklı duruş alışkanlıklarını kazanırsak omurgamızla dost ilişkiler geliştirebiliriz.

Önerilerimiz

Sırt kaslarınızın güçlü ve esnek olmasını sağlamak için düzenli egzersiz yapın.
Ağırlık kaldırırken, doğru teknikleri uygulayın (bütün cisimleri, vücudunuza yakın tutarak kaldırın ve bükülmekten, ileriye doğru eğilmekten ya da cismi kaldırırken uzanmaktan kaçının)
Uygun vücut ağırlığını koruyun ve sigara içmekten kaçının
Ayakta dururken ya da otururken uygun pozisyonda olmaya dikkat edin.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMENİZ GEREKİR?

Belirtiler şiddetliyse ve birkaç gün içinde geçmiyorsa
Ağrı günlük etkinlikleri engelliyorsa
Barsak ya da mesane kontrolüyle ilgili sorunlarınız varsa
Kalça ya da rektum bölgesinde uyuşma hissediyorsanız
Bacağınızda güçsüzlük ya da uyuşma varsa

İşini sevmeyenlerin bel ağrısı nedeniyle hekime baş vurma oranı sevenlere göre 2,5 kat fazladır. İşinden memnun olmama, takdir edilmeme bel ağrısında risk faktörüdür. Stres nedeniyle dikkati toplayamama özellikle sanayide iş kazalarından oluşan bel ağrılarına yol açmakta ve stres risk faktörü olarak kabul edilmektedir.