Paz. Ara 10th, 2023

Oyun Adı;Dola beni tanı beniAmaç;Kendini adıyla ve özellikleriyle başkalarına tanıtma,grupla iş birliği kurma.Bensu’dan beklenen günlük amaç2;Konuşmayı başlatmak,göz kontağıyla iletişimi sürdürmek soru sormak ve sorulan sorulara cevap vermek.Malzeme;Bir yumak veya ipOynama şekli;Tüm grup daire biçiminde dizilir

Öğretmen kendi adını söyleyerek ipin ucunu bırakmadan,ip yumağını,seçtiği bir çocuğa gönderir.Öğretmen seçtiği çocuğa sorular yönelterek çocuğun cevap vermesini bekler.Sorular bitince öğretmen ipi bırakır.Çocuk seçtiği diğer arkadaşına ipi atar ve sorular sorar.

Oyun adı;Bu ses neyin sesi?

Amaç;Dikkati yönlendirme,algıyı artırmaBensu’dan beklenen günlük amaç2;Ses izlerliğini sağlamak sesin özelliklerine yönelik sorulan sorulara cevap vermek. Oynama şekli;Öğretmen grupta çocukları yere oturtur.

Başlarını öne doğru eğerek gözlerini kapatmalarını ister.Daha sonra istediği çocuğun adını söyleyerek çıkardığı sesin ne sesi olduğunu sorar.Ellerini kullanarak ses çıkarır,ağız,dil ve dudaklarını kullanarak ses çıkarır,ağzıyla bazı sesler çıkarır,ağzıyla doğa sesleri çıkarır,ağzıyla makine sesi çıkarır,hayvan sesleri çıkarır,müzik aletleri sesleri çıkarır,taşıt sesleri çıkarır. Oyunun adı;Duygularını AnlatAmaç;Öğrencilerin duygularını yazılı ifade edebilmeleriBensu’dan beklenen günlük amaç2

;Mutlu olduğu bir günü ayrıntılı yazabilmesi. Oynama şekli;Öğrencilere birer kağıt verilerek “şimdiye kadar yaşamınızda en mutlu olduğunuz gün, olay yada durum nedir?” düşünün ve elinizdeki kağıda kısaca yazın denir. Ancak öğrencilerden verilen kağıtlara kesinlikle adlarını ve soyadlarını yazmamaları söylenir.
Kağıtlar yazma işlemi bittikten sonra toplanır ve karıştırılır. Ve içlerinden rasgele birinin seçilerek sınıf içinde canlandırılması istenir.
Canlandırma sonucunda canlandırılan tiplerin duygu ve düşüncelerinin neler oldukları, bu kişilerin bu olay esnasında neler hissettikleri sınıftaki öğrencilere söz verilerek anlattırılır.

Oyunun adı; Duygularını AnlatAmaç ; Öğrencilerin duygularını sözel ifade edebilmeleriBensu’ dan beklenen günlük amaç2;Mutlu olduğu bir günü sözel ifade etmesi. Oynama şekli; Öğrencilerin duygularını yazılı ifade etmelerini sağladıktan sonra her öğrenciye ait kağıtlarda yazılanlara yönelik sorular sorma,o anki duyguları sözel olarak anlatmaları istenir.O duygu durumuna göre jest ve mimik yapmaları istenir.Not;Oyun üzgün,kızgın ve şaşırma gibi ifadelerle genellenir.Oyunda resimlerle ve ifadeleri canlandırarak destekleme yapılır.
Oyunun adı;Beni anlayınAmaç;ikili ilişkilerde çıkabilecek anlaşmazlıkların neler olduğu ve çözümü için yapılması gerekenlerBensu’dan beklenen günlük amaç2;Aileyle yaşanılan herhangi bir anlaşmazlığı ayrıntılı yazabilme yazılanları anlatma.Oynama Şekli;Her öğrenciye bir kağıt verilir.

Erkek öğrencilerden babalarıyla, kız öğrencilerden ise anneleriyle anlaşamadıkları konuları yazmaları istenir. Uygulama 1’de olduğu gibi öğrencilere kağıtların üzerine adlarını ve soyadlarını yazmamaları söylenir. Kağıtlar toplandıktan sonra rasgele bir kağıt seçilerek sınıf içinde canlandırılması sağlanır.

Canlandırma sonucunda canlandırılan tiplerin hangi duygu düşünce ve davranışlar içerisinde oldukları sınıftaki öğrencilere söz hakkı verilerek sınıf içinde bir tartışma ortamı oluşturulmaya çalışılır.

 

 

 

By admin