Paz. Ara 10th, 2023
afazi
afazi
afazi
afazi

Afazi ile muhtemelen ilk kez kısa bir süre önce karşılaştınız. Başlangıçta
afazi; afazi nedir, nasıl gelişir, ve hangi ek sorunları beraberinde getirir gibi
soruları doğurur.
Afazi nedir?
Her insan dil kullanmaktadır. Konuşma, doğru kelimeleri bulma,
anlama,okuma, yazma, ve mimik yapma dil kullanımının birer parçasıdır.
Bu parçalardan bir veya daha çoğunun beyin hasarı neticesinde işlevini
yitirmesine afazi denilmektedir. Bu nedenle afazi bireyin söylemek istediğini
artık söyleyememesi anlamına gelmektedir. Kişi dili artık kullanamamaktadır.
Afazinin beraberinde felç görülebilir ve/veya aşağıdakilerle ilgili sorunlar
yaşanabilir:
– bilinçli hareket etme,
– çevreyi gözlemleme,
– odaklanma, girişimde bulunma, ve hafıza.
Bireyler artık aynı anda iki işi yapamaz hale gelirler.
Birçok insan yurtdışı tatili sırasında ne demek istediğini açıkça ifade
edememe, veya diğer kişinin söylediğini yeterince anlayamamanın
sıkıntısını yaşamaktadır. Bu sorunu dilini iyi bildiğimiz ülkelerde dahi, örneğin
doktora gittiğimizde, yaşayabiliriz. Dilini pek iyi bilmediğimiz ülkelerde, yerel
halkla olan iletişimimiz kısıtılanmaktadır. Zaman zaman yemek istediğimiz
yemeği bile sipariş edemeyebiliriz. Afazili bireyler bu sorunlar ile hergün
karşılaşmaktadırlar. Afazi bu yüzden bir dil bozukluğu olarak tanımlanır.
Her afazili birey afaziyi farklı şekilde hissetmektedir: afazi her bireyde
farklı ortaya çıkmaktadır. Afazinin şiddeti ve etkileri beyin hasarının yeri
ve şiddetine, afazili olmadan önceki dilsel yeterliliğine, ve bireyin kişiliğine
bağlıdır. Afazili bazı bireyler dili iyi anlayabililer, ama doğru kelimeleri
bulmada ve cümle kurmada sorun yaşayabilirler. Diğer afazili bireyler ise
oldukça çok konuşurlar, ama söyledikleri şeyler diğer kişi için ya anlamsızdır
ya da anlaşılması çok zordur; bu tür afazili bireyler dili anlamada büyük
sorun yaşamaktadırlar. Afazili birçok bireyin dilsel yeterliliği bu iki uç nokta
arasında yer almaktadır. Dikkat ediniz: afazili bireylerin zekaları genelde
tam olarak işlemektedir!
Afazi durumunda neredeyse her zaman dilin biraz kendi kendine
iyileşmesi söz konusudur. Tam bir iyileşme çok nadiren olmakta veya hiç
olmamaktadır. Yinede, çok alıştırma yapma, çaba ve azim ile ilerleme
kaydedilebilmektedir.
Afazi gelişimi
Afazi beyin hasarı neticesinde oluşmaktadır. Afaziye sebep olan bu tür
beyin hasarının nedeni genellikle kan damarlarında oluşan bozukluklardır.
Bu tür bir bozukluk aynı zamanda inme, serebral hemoraj (beyin kanaması),
serebral enfarkt veya apopleksi olarakta adlandırılmaktadır.Tıp dilinde SVO
denilmektedir: Serebro (=beyinsel) Vasküler (=kan damarı) Olay. Afazi

By admin