Per. Eyl 28th, 2023

Açık anlatım yöntemi ‘tümden gelim yada doğrudan öğretim’ olarak da adlandırılmaktadır.bu öğretim yöntemi,hem düzenli bir programı hem de araçların kullanımında sistematik olmayı gerektirmektedir.

Açık anlatım yönteminde ayırt edici öğrenme sürecinden yararlanılmaktadır.Bunun için öğretmen,öğreteceği kavramın ilişkili ve ilişkisiz niteliklerini belirler.Daha sonra kavramın olumlu ve olumsuz örneklerini oluşturur.Kavramın ilişkili nitelikleri kavramı tanımlar ve onun benzer örneklerini oluşturur.örneğin, ‘kırmızı’kavramı için tek ilişki nitelik onun rengidir.Kırmızıyı temsil eden nesnenin şekli, malzemesi gibi nitelikler ilişkisiz niteliklerdir.

Kavramın olumlu örnekleri, kavramı tanımlayan nitelikleri gösterir.kavramın olumsuz örnekleri ise kavramı tanımlayan nitelikleri gösterir.Örneğin, ‘kırmızı’ kavramının olumlu örnekleri ‘kırmızı plastik boncuk,kırmızı tahta silindir,kırmızı el işi kağıdı’ dır.Kırmızı kavramının olumsuz örnekleri ise ‘sarı plastik boncuk,yeşil tahta silindir,mavi el işi kağıdı’ dır.

Kavramın olumlu ve olumsuz örnekleri hazırlanırken örnek sayısının çok olmasına ilişkisiz niteliklerin değişmesine dikkat edilmelidir.Daha sonra öğrenciye olumlu ve olumsuz örnekler sunulmalı, öğrencilerin doğru tepkileri pekiştirilmeli yanlış tepkiler görmezlikten gelinip ,tekrar sunu yapılmalıdır.Böylece ayırt edici pekiştirmelere yer verilerek öğrenme gerçekleştirilmelidir.

Aşağıda açık anlatım yöntemine göre oluşturulmuş ‘1 tane’kavramı ile ilgili bildirim örneğine yer verilmiştir:

1. Aynı türde,aynı tipte,4 farklı sayıdaki nesne kümesi arasından , ‘1 tane olanı göster’ denildiğinde. 1tane olanı gösterir.

2. Aynı türde , aynı tipte,4 farklı sayıdaki nesne kümesi resimleri arasından, ‘1tane olanı göster’ denildiğinde 1tane olanı gösterir.

3. Aynı türde , aynı tipte,4 farklı sayıdaki nesne kümesi ve nesne kümesi resmi arasından 1 tane olan gösterilip ‘Bu kaç tane?’diye sorulduğunda , 1 tane olduğunu gösterir.

4. Farklı türde, 4 farklı sayıdaki nesne kümesi arasından , ‘1tane olanı göster’ denildiğinde 1tane olanı gösterir.

5. Farklı türde, 4 farklı sayıdaki nesne kümesi resimleri arasından, ‘1tane olanı göster’ denildiğinde 1tane olanı gösterir.

6. Farklı türde, 4 farklı sayıdaki nesne kümesi ve nesne kümesi resmi arasından , 1 tane olan gösterilip‘Bu kaç tane?’diye sorulduğunda , 1 tane olduğunu gösterir.

By admin