Archive for: Şubat 2015

Özel Eğitimde Taklit Becerisinin Önemi

Otistik çocuklarda taklit etme becerisine ilişkin şu çalışmalara rastlanmıştır.
Hotten, Coron 2005’te yaptıkları çalışmayla otizmin aileleri nasıl etkilediklerini belirlemeye çalışmışlar, ingiltere’de sosyo-ekonomik durumu düşük 21 ailenin görüşlerini almışlardır. 21 çocuğun yaşları 3 ile 16 arasındadır. Çocukların 17’si erkek ve 4’ü kızdır. 15 sorudan oluşan görüşme soruları hazırlanmış ve bu sorular üç bölümde toplanmıştır. Devamını Oku

Fil Görsel Eğitim Seti

Kimler İçin Kullanılabilir
0-7 Yaş Tüm Çocuklar,
İşitme Problemi Yaşayan Bireyler İçin,
Konuşma Geriliği Olan Bireyler İçin,
İfade Edici Dil ve Alıcı Dil Problemi Olan Bireyler,
Algılama Problemi Olan Bireyler.
Diğer Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin,Görsel Eğitim Seti
Devamını Oku

Kaynaştırma Eğitimi Hakkında

Kaynaştırma yoluyla eğitim nedir?

Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (özel eğitim hizmetleri mad.23 ) Devamını Oku

Damak Dudak Yarıklığı

Dudak damak yarıklığı, doğuştan olan bir çeşit ağız ve yüz şekil bozukluğudur. Çocuk doğar doğmaz fark edilir. İkisi bir arada veya ayrı olarak görülebilir. Dudak ve damak yarıkları toplumda yaklaşık 1/700 oranında konjenital (doğuştan) olarak görülen ve en sık rastlanan baş-yüz (kranyofasyal) anomalisidir. Devamını Oku