Tag: sosyal

sosyal psikoloji

Psikoloji biliminin bir şubesi olarak daha fazla sosyal (toplumsal) davranış biçimleri üzerinde inceleme yapan, fert-toplum ve insanlar arası etkileşimini inceleyen, daha somut bir ifade ile, başka insanları nasıl algıladığımızı, bizim onlara, onların bize karşı nasıl tepki gösterdiklerini, sosyal durum ve ortamlarda bulunmaktan bizim ve başkalarının nasıl etkilendiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Kısacası Sosyal Psikoloji; ferdin sosyal çevresi ile kültürel ortamı arasındaki korelasyonu (karşılıklı münasebeti) inceleyen bir bilim dalıdır.

Kişinin, davranışlarının, hislerinin, düşüncelerinin, başkalarının davranış ve(ya) özelliklerinden etkilenme şekillerini ve onlar tarafından belirlenme şekillerini inceleyen modern bir psikoloji dalıdır.

Başka bir tanıma göre Sosyal Psikoloji, fertlerin, insanlar arası ve sosyal çevreyle olan münasebetlerini, sosyal tecrübe ve davranışlarını, grup üyeliğinin nitelikleri veya bir toplum içinde bulunmanın, ferdin tutum ve davranışları ile inançları üzerindeki etkilerini araştıran psikolojik içerikli ve sosyal nitelikli bir bilim dalıdır

Sosyal Psikolojinin İlgi Alanları

Sosyal Psikoloji, bir insanın davranışı, duyguları ve düşüncelerinin diğer insanların davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini belirlemeye çalışır. Sosyal psikoloji, hem fertlerin toplum içindeki davranışlarını (kişilere yönelik Sosyal Psikoloji), hem de insanların sosyal gruplara katılmaları sonucu ortaya çıkan davranışları (topluma yönelik Sosyal Psikoloji) inceler.

Sosyal Psikoloji, sosyal olgulardan yola çıkarak, insana ve topluma yönelir, insanın içinde yaşadığı toplumun veya sosyal grubun özelliklerini ortaya çıkarır. Örn.: Belli sosyal gruplardaki ön yargılı davranışları inceleyen Sosyal Psikoloji, önce o grupların iktisadî imkânları, toplumda gördüğü itibar gibi sosyal özelliklerinden hareket eder ve sosyal şartların ortaya attığı engellenmeleri ortaya koyar. Ardından ferde yönelir ve bu engellenmelerin fertte meydana getirdiği duyguları araştırır. Böylece, psikolojinin diğer uzmanlık dallarından farklı olarak, fertte oluşan duygular ve bunların yön değiştirmesinin incelenmesinin ötesinde yine topluma yönelir.

Sosyal Psikoloji, bilhassa deneysel (tecrübî) psikoloji ve kişilik psikolojisinin kavram ve yöntemlerinden yararlanır. Açıklanması gereken sosyal içerikli unsurları ve(ya) sosyal dışı unsurları (dayanakları) inceleyen Sosyal Psikoloji, sosyal hadiselerin yapısında ve işleyiş süreçlerinde temel olan kanunlara ve kaidelere ulaşmayı hedeflemektedir.

Askeri rekreasyon

Bu rekreasyon 1900’lerin başında Amerika’da başlatıldı.Bazı programlar 1. Dünya savaşı sırasında sunuldu ama gerçek değerini 2.Dünya savaşına kadar gerçek anlamını bulamadı.Askeri rekreasyon uygulamaları,savunma bakanlığının moral sağlık ve rekreasyon departmanı tarafından düzenlenmektedir.

Bunlar zindelik aktiviteleri,spor,yarışmaları,sanatsal etkinlikleri,resim ve kütüphane çalışmalarıyla benzer sosyal faaliyetler içermektedir.

Sabah rekreasyonu çerçevesinde yüzme,tombala,bowling,basketball ve satranç bulunmaktadır.Açık hava rekreasyonu faaliyetine katılanlar;okçuluk,yüzme,bisiklet,tenis,golf,soft ball,rugby,futbol,kayak,binicilik,balıkçılık,yatçılık ve kampçılık aktivitelerinden birini seçebilir.

ABD diğer ülkelerdeki üslerinde bir çok askerin çocukları için küçük basketbol ligi ve gençlik programları düzenlemektedir. Asker çocukları için hazırlanan kamp organizasyonları günlük ve kalıcı tecrübeler kazandırır.

Sadece 1992 yılında 300000 den fazla çocuk askeri rekreasyon programlarına katılmıştır.

Askeri üslerde subay ve sivil personel için sağlanan rekreasyon programları bölünmemiştir.

Örneğin; Tenis kortu ve yüzme havuzuna sahip subay kulüplerindeki tesislerden sivil personelde yararlanmaktadır. Gemilerde tüm personel aynı rekreasyon imkanlarını kullanmaktadır. Denizaltı ve uçak gemileri içinde ağırlık kaldırma,koşu bandı ve egzersiz bisikletleri olan çalışma salonlarına sahiptir.
Büyük gemilerde,helikopter inme alanlarında voleyball,basketball oynayabilirler.Taşıyıcı gemilerde hangarlarda ve uçuş bölümündeyse futbol oynamak mümkündür.

Son yıllarda askeri rekreasyon programlarının etkisi belirgin olarak azalmıştır.Bunda sivil servislerin yaygınlaşmasının rolü oldukça fazladır.

Buna karşılık bazı ekseri kurumlar,yerel hizmet sağlayıcılarla yeni ortaklıklar kurup dövüş sanatını öğreten rekreasyon faaliyetlerini sivil ve askerlere sunmaktadır.

Kampus Rekreasyon
Kolejler ve üniversiteler kampus toplumuna geçiş bağlamında programlanmış aktiviteler sunarlar. Tiyatro, jimnastik, öğrenci birlikleri buna birkaç örnektir.

Bu aktivitelerde öğrenciler öncelikle hedef alınır.

Fakat aynı zamanda fakülte çalışanları ve bazı durumlarda kampus etrafında yaşayanların kullanımına da açıktır. Kampus rekreasyonları okulun ismini duyurmaya, nitelikli öğrencileri çekme ve onların okulda kalmasını sağlar.

Kampus rekreasyonu yöneticileri için bugün en önemli hedef, öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını göz önüne alan yeni yaklaşımlar geliştirmektedir. Şüphesiz en önemli bölüm, öğrenci ilişkilerini geliştiren spor yarışmalarına katılım ve gözlemdir.

Sporu seven fakat rekabet etmek istemeyen öğrenciler için salon sporları içinde geniş seçenekler vardır.Bir çok öğrenci oyunlara,müzikhollere,bando ve orkestralara katılmaktan zevk duyar.Bir çok kampus,sosyal bilimlerde (Antropoloji,Sosyoloji,Psikoloji,Siyasal bilimler) yetişkin kişilerin katıldığı kongre ve sempozyumlar düzenler.

Bazı kampuslar yöneticilik seminerleri organize eder.Tam bu aktiviteler öğrencilere entelektüel ve sosyal tecrübe kazandırır,akademik öğrenmeleriyle gerçek hayat arasında bağlantı kurmalarını sağlar.Açık hava rekreasyonları,öğrencilerin yeni beceriler edinmelerini, aynı ilgi alanlarına sahip olanların tanışmalarını ve çevre bilincini kazanmalarını sağlar.

Faaliyetler; Kamp, kano, kayak, su sporları, rafting, yelkencilik, bisiklet turları, doğa fotoğrafçılığı ve diğer doğal aktiviteleri içerir.

Yukarıda da adı geçen rekreasyon çalışma alanları gerek Türkiye’mizde gerekse ABD ve Avrupa da bu alandaki mevcut kişileri en fazla yıpratan meslek gruplarındandır.

Bu meslekler önemli derecede emek verilen ve stresi içinde barındıran, zor icra edilen meslek gruplarındandır. Rekreasyon kendi içyapısı ve çalışma alanlarındaki profesyonelliğiyle bu alanlarda rahatlıkla faaliyet göstermekte, Profesyonel Rekreasyon Uzmanları ile Rekreasyon Terapileri yaparak kişileri daha sağlıklı, mutlu, iş verimini yükseltecek kaliteye getirmektedir.

Rekreasyon Terapileri ve uygulamaları mutlaka profesyonel kişiler tarafından yaptırılmalıdır.

Rekreasyon sadece bir merkezden veya bir kurumdan ibaret değildir.

Rekreasyon kişileri ve daha sonrasında ise kitleleri mutlu eden önemli bir sportif etkinlik ve faaliyetler bütünüdür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta;
Bu faaliyetler sadece Rekreasyon Uzman&Terapistleri tarafından planlanır ve yapılır ilkesidir. Bu unutulmamalıdır.

Bu sınıf 18. yy da sanayi devrimi sırasında ortaya çıktı.Aydın büyük şirket sahipleri,çalışkan işçilerinin boş vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini sağlayarak onların daha verimli olacaklarını fark etmeye başladılar.

Sonradan ofiste çalışanların beden sağlığı için aktivitelerini genişletip erkekler için bowling,basket ball ve base boll takımları oluşturdular.Günümüzde ise,işçiler için yüksek popülaritede olan şirketler tarafından golf turnuvaları dahi düzenlenmektedir.

Bugün binlerce işçilei için rekreasyon faaliyetlerine sponsorluk yapmaktadır.

Bazı şirketler ise sağlık ve zindelik uzmanlarını işe alır yada bu tür servislerle anlaşma yaparlar.Bazı büyük endüstri şirketleri ise çalışanlarına balıkçılık,yatçılık ve avcılık gibi alanları tahsis eder.Kendi bünyesinde rekreasyon faaliyeti için yeri olmayan şirketler ise işçilerine başka ticari jimnastik salonlarına gitmesi için bedel ödediler.İşçi rekreasyon programları,sağlığı geliştirmek,moral düzeltmek,devamsızlığı düşürmek,alkol ve uyuşturucu alışkanlığını önlemek için tasarlanmıştır.

Bu yolla sağlık bakımından devlet de tasarrufunu arttırmıştır.