Tag: otizm terapi

Apraksi nedir

apraksiApraksi, istemli konuşmanın üretiminde sıralı konuşma hareketlerinin motor planlanmasında oluşan bozukluk sonucu otaya çıkan motor konuşma bozukluğudur. Normal kas tonusu ve koordinasyonuna rağmen, amaca yönelik hareketler yerine getirilemez. Seslerin çıkarılması için gereken kasların pozisyonlanmasında güçlük vardır. Konuşma organlarında amaca yönelik davranışların ortaya konulamamasıdır. Kişi ifade etmek istediği şeyi söylemekte zorlanmaktadır.

Bilinci yerinde, anlaması normal bir kişinin motor, duyusal ve koordinasyon kusuru olmaksızın bildiği amaçlı bir hareketi yapamamasına apraksi denir. Amaçlı hareket, dominan hemisferin arka yarısı ve özellikle supramarginal girusta tasarlanır. Buradan kalkan lifler sol motor kortekse, presentral girusa varır ve sağ ekstremitelerin praksisini sağlar. Sol presantral girustan hareket eden lifler de corpus callosum yoluyla sağ presantral girusa gider. Bu bölge de sol elin praksisinden sorumludur.
İdeomotor apraksi : Askeri selam vermesi veya burnunu silmesi istendiğinde hasta bu hareketleri yapamaz. Oysa aynı hareketleri otomatik olarak yapabilir.
İdeasyonal apraksi : Hastadan paketinden bir sigara çıkarıp çaktığı bir kibritle yakması istendiğinde bu hareketleri parça parça doğru olarak yerine getirebilir, fakat sıralarında yanlışlıklar yapar.
Konstrüksiyonel apraksi : Hasta bir çiçek resmi çizemez, basit bir Türkiye haritası yapıp bellibaşlı şehirleri yaklaşık olarak yerlerine yerleştiremez, tahta oyuncak bloklarını yanyana getirip istenen şekli yapamaz.
Giyinme apraksisi : Hasta ceketini veya pantalaonunu giymeyi başaramaz, elinde beceriksizce evirir çevirir.
Apraksisi olan bir hastanın analiz ve değerlendirilmesi güç bir iştir. Bunun nedenlerinden biri de hastalarda apraksiyle birlikte konuşma kusuru ve/veya diğer yüksek kortikal fonksiyon bozukluklarının da bulunabilmesidir. Praksi kusurlarının anatomik lokalizasyonu da oldukça tartışmalı bir konudur. Russell Brain’e göre sol supramarginal girus hastalığında apraksi iki taraflıdır. Bu bölgeyle sol presantral girus arasındaki lezyonlarda apraksi sağda görülür.Corpus callosum’un ön bölümü ve sağ frontal lobun subkortikal lezyonlarında ise sol ekstremitelerin praksisi bozulur. Giyinme apraksisi genellikle sağ paryetal lob hastalığına bağlıdır. Konstrüksiyonel apraksi her iki paryetal lob hastalığında da ortaya çıkabilir. Apraksilerin beynin lokalize lezyonlarında olduğu gibi yaygın iltihabi ve dejeneratif hastalıklarında da görülebileceği bilinmektedir. Paralizi jenerali ve Alzheimer hastalığını bu arada sayabiliriz.

Otizmde erken teşhis çok önemlidir.

otizm teşhis

otizm teşhis

Otistik Spektrum Bozukluğu konusunda yapılan araştırma ve çalışmalarda bazı davranışların altı çizilir ve bu davranışların gözlenmesi halinde “formel değerlendirme”nin şart olduğu konusu önemle vurgulanır. ”Bekle-gör”yöntemi ise kesinlikle kullanılmamalıdır.

Aşağıda sayılacak noktaların varlığı ilişki ve konuşma bozukluğuna,özellikle de OSB(otistik spektrum bozukluğu) ye işaret edebilir. Ancak çocuğunuz aşağıdaki noktaların 1 veya 2 tanesini gösteriyorsa bu OSB veya benzer bir durum olduğunu göstermez, bu sadece gelişimdeki bu farklılığın “uzman gözü” ile değerlendirilmesinin gerektiğine işaret eder.

• Gülümsemiyorsa, sıcak mutlu bir ifadesi yoksa(6 ay ve sonrasında)
• Sese ses, gülümsemeye gülümseme ya da diğer yüz ifadelerine yüz ifadesi ile karşılık vermiyorsa(9 ay ve
sonrasında)
• 12.ayda henüz babıldama yoksa
• 12.ayda gösterme, dokunma, işaret etme ya da el sallamayı taklit/tekrar etmiyorsa
• 16.ayda kelime yoksa
• 24.ayda tekrar ve taklit olmadan anlamlı 2 kelimelik cümle kuramıyorsa
• Hangi yaşta/ayda olursa olsun konuşma/babıldama kaybolmuşsa.

otizm teşhis

otizm teşhis

Whetherby/Woods ise 2 yaşta görülebilecek ve OSB (Otistik Spektrum Bozukluğu) konusunda “uyarı sinyali”sayılabilecek noktalara dikkat çekiyorlar.

• Objelerle yapılan tekrar hareketleri(ışıkları açıp/kapama, aynı oyuncak ile aynı biçimde oynama gibi…)
• Göz ile takip eksikliği(çocuk zayıf derecede göz kontağına sahiptir ve diğer kişilerin baktığışeylerle ilgilenmez, bakışları takip etmez)
• Adına cevap vermez(adı söylendiğinde/çağırıldığında reaksiyon göstermez).

Önemli not: Yukarıda sayılan belirtiler çocuğunuzda gelişim bozukluğu yada OSB olduğunu göstermez, sadece profesyonel bir yaklaşım ve değerlendirmenin gerekli olduğunu gösterir.

Pedagog Ülker Yaşin

Otistik Çocuklar İçin Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Tedavinin kullanıldığı hastalıklar listesinde olmamasına rağmen otizm hastalığında da hiperbarik oksijen kullanıldığını bildiren Alan,”Otizmin asıl sebebi artık, anne karnındayken annenin kanından bir takım zehirlenmelere, kimyasallara maruz kalınması olarak kabul ediliyor” dedi.

Eski yıllarda diş tedavisinde uygulanan ve içinde cıva bulunan amalgam dolgunun hamilelikte kullanılması, içinde ağır metaller barındıran deniz ürünlerinin hamilelikte çok tüketilmesi gibi durumlarda da bebeğin olumsuz etkilenebileceğini vurgulayan Alan, “Otizmin, bunlardan kaynaklanan beyin dokusunun zehirlenmesi olduğu düşünülüyor. Hiperbarik oksijen tedavisinin yaptığı etki, beyin dokusundaki zehri uzaklaştırmak. Bu tedavide otistik çocukların tamamen normale dönmesi beklenmiyor ama iyileşme sağlıyor” diye konuştu.

İngiltere ve ABD’de yalnızca otistik çocuklara hizmet veren merkezler bulunduğunu dile getiren Alan, talep olması halinde otistik çocuklara da hizmet verebileceklerini kaydetti. Alan, otistik çocukların, oksijenin verildiği basınç odasında rahat durmaları, kontrol altında oksijeni almaları ve cihazı çıkarmalarını önlemek için özel bir başlık kullanıldığını anlattı.

YAN ETKİLERİ

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu da Hiperbarik Oksijen tedavisinin yan etkileri hakkında bilgi verirken, tedavinin hastaların kan şekerini düşürücü etkisi olduğunu ancak bunun tedavinin ardından ortadan kalktığını belirtti.

Uzun süreli tedavi gören hastalarda gözde kırma kusuru gelişebildiğini belirten Hatipoğlu, tedavi bittikten sonra gözün tekrar eski haline döndüğünü bildirdi. Hatipoğlu, işlem sırasında, kulak tıkanıklığı, kulak ağrısı gibi durumların da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Geçirilen bir travma sonucu akciğer dokusu arasına hava girmesi, yüksek ateş, solunum yolu enfeksiyonu ve kronik akciğer hastalığı olanlar ile hamileleri hiperbarik oksijen tedavisine alırken daha dikkatli davrandıklarını dile getiren Hatipoğlu, “Bu hastaları, yarar-zarar hesabı yaparak tedaviye alıyoruz” dedi

rehabilitasyon.com

Otizm ve Sanatla Terapi

otizm ve sanat

otizm ve sanat

 

otizm ve müzikOtistikler Derneği ile Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen “Entegrasyon Kampı” çerçevesinde, otistikler Çanakkale’de sanatla terapi görüyor.

Otistikler Derneği kurucularından ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesinde bir hafta sürecek kamp çalışmasında otistiklerin yaşamla bütünleşmelerini ve kaynaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Eracar, yaklaşık 40 kişiden oluşan grup içerisinde toplam 10 otistiğin bulunduğunu ve bir otistikle, psikolojik danışman ile birlikte en az 2 kişinin ilgilendiğini belirtti.

Hiçbir zorlama içine girmeden müzikle ve sanatla terapi gibi yöntemler uyguladıklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Eracar, şöyle konuştu:

“Normal olanlarla otistiklerin aynı alanda, zamanda ve mekanda birlikte olabileceklerine dair bir deneyleme çalışması yapıyoruz. Bu yıl 16’ncısını düzenledik. Önceden de çeşitli mekan ve zamanlarda yaptık. Geçen yılda Çanakkale’deydik. Eğitmenlerimizin yarısı İstanbul’dan gönüllü olarak geldi. Ayrıca, ÇOMÜ Seramik Topluluğundan bir grup sanatçı öğrenci bulunuyor.”

Eracar, otistiklerin sanatla terapi yöntemi çerçevesinde ÇOMÜ Seramik Topluluğu öğrencilerinin yardımıyla, çamurla uğraşarak bir şeyler üreteceklerini belirterek, “Otistiklerin çamurla uğraşmaları ve bir şeyler yapmalarının, onların gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Eracar, insan hayatında eski zamanlardan beri var olan çamurla üretmenin, otistiklere de olacağını düşündüklerini, ayrıca müzikle de terapi yaptıklarını ifade ederek, “Eğitmenlerimizin gözetiminde denize giriyorlar. Tamamen kamp havasında ve zorlamadan, kendi istekleri ve katılımlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.