Tag: mekan oryantasyon

El Göz Koordinasyon Çalışmaları

DÜŞÜNME BECERİLERİNE AİLELERİN KATILIMI

Okulumuzda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ortaya koymalarını sağlayan, gelişimlerinin
her yönünü destekleyen bir eğitim programı uygulamaktayız. Bu program çerçevesinde
düşünme becerileri derslerini ve bireysel çalışmaları devam ettirmekteyiz. Yaptığımız bu
çalışmalarla öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bunun olumlu şekilde
akademik ve sosyal hayatına yansımasını hedeflenmekteyiz. Devamını Oku