Tag: konuşma bozuklukları

0-6 yaş oral motor masaj ve egzesizler

Dil ve Konuşma Terapisi Yayınları
dil konuşma akademisi
[sz-youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=Mv6rOOI1dYk” /]

 

29-30 Haziran Dil ve Konuşma Bozuklukları ve IPE Alanında Farkındalığın Artırılması Semineri

afis icerigi

dil konuşma akademisi

 

SPEECH ACADEMY

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINDA

VE

INTER-PROFESSIONAL EDUCATION(IPE) ALANINDA

FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

EĞITIM PROGRAMI

 

AMAÇ: Özel gereksinimli çocuklar ile çalışan uzman personelin dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili alanlar da farkındalığının artırılması  amaçlamaktadır.Ayrıca bu eğitim ile dil ve konuşma terapisi alanında çalışan uzmanları (IPE) inter-professional education alanında farkindaliklarinin artirilarak diğer uzman ve profesyoneller ile birlikte hasta merkezli caliŞma felsefesini kazandirmayi amaçlamaktadır.

Kapsam:Rehabilitasyon merkezleri,engeliler merkezleri,klinikler ve hastanelerde çalışan uzman personeller ve profesyoneller ve  Özel gereksinimli bireylerle çalışan eğitimciler.

Uygulama:Eğitim 2 tam gün olarak tasarlanmış olup teorik ve vaka sunu modelleri kullanılarak desenlemiştir. Eğitim verecek uzman personelimiz uluslararası dil ve konuşma ve IPE modellerinin uygulama ve Vaka örneklerini sunacaklardır. Anlatılan bütün teorik konuların vaka örneklemleri  dinleyicilerin de  eğitime aktif katılımları sağlanarak yapılacaktır. Ayrica uluslarası modeller sunulurken ülkelerdeki terapi desen Örneklemleri avantaj ve dezavatajları ile masaya yatirilacaktir.IPE ile ilgili olarak dinleyiciler arasinda psiko-drama gruplari oluşturularak (bu gruplar genelde farkli meslek gruplarindan olacaktır)Inter disipliner öğrenme ve eğitim model örneklemleri verilerek Turkiye prototipine bu modellerin uyarlamasi ve örneklemi ile ilgili workshop çalışması yapılacaktır.

Suresi: 2 Gun
Tarih:29-30 Haziran 2013
Program Yeri:  Süleyman Şah Üniversitesi Konferans Salonu
Kontenjan:

Ucreti: 150TL

 

 

Program çıktıları:

1.program akış Dosyası

2.program içerik Dosyası

3.speech Academy katılım belgesi

4.Speech Academy profesyoneller kulübü üyeliği

PROGRAM İÇERİĞİ

 

 

SÜRE                                                                              KONU    UZMAN
  1.SPEECH ACADEMY KIMDIR?  
  SpeechAcademy ulusal ve uluslararasi Calisma ornekleri ALI YILDIRIM
  IPE Modeli ve uluslara arasi orneklermleri SEZER DOMAC
  IPE felsefesi ve turkiye orneklemi SEZER DOMAC
  IPE Dil ve konusma bozuklugu modelleri ALI YILDIRIM
  2.DİL VE KONUŞMA ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ  
  Dil ve konuşma anatomisi ve fizyolojisi Ali YILDIRIM
  Dil ve konuşma gelişim dönemleri MARHOBA BAB.
  3.SPEECH ACADEMY DIL VE KONUSMA TERAPISI MODELLERI  
  Rusya modeli ve terapi desen ornekleri MARHOBA BAB.
  Britanya modeli ve terapi desen ornekleri ALI YILDIRIM
  Amerikan modeli ve terapi desen ornekleri ALI YILDIRIM
     
  4.ORAL MOTOR MASAJLAR VE EGZERSIZLER  
  ***Oral motor masajlar ve uygulama modelleri MARHOBA BAB.
  ***Oral motor egzersizler ve uygulama modelleri ALI YILDIRIM
  5.DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TÜRLERİ VE NEDENLERİ VE TEDAVİSİ  
  -Fizyolojik konuşma güçlükleri teori ve vaka sunumu MARHOBA BAB.
-Gecikmiş konuşma teori ve vaka sunumu MARHOBA BAB.
***Artikilasyon bozukluklari teori ve vaka sunumu MARHOBA BAB.
-Afazi teori ve vaka sunumu MARHOBA BAB.
-Apraksi teori ve vaka sunumu ALİ YILDIRIM
-Dizartri teori ve vaka sunumu ALİ YILDIRIM
-Yutma boz. teori ve vaka sunumu ALİ YILDIRIM
-kekemelik teori ve vaka sunumu ALİ YILDIRIM
-Ses bozukluklarinda ses terapisi ALİ YILDIRIM
  6.ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ  
  -Otizm de Dil ve konusma terapisi teori ve vaka sunumu ALİ YILDIRIM
-Zihin eng. Dil ve konusma terapisi teori ve vaka sunumu MARHOBA BAB.
-Down send. Dil ve konusma terapisi teori ve vaka sunumu MARHOBA BAB.
-işitme eng.Dil ve konusma terapsi teori ve vaka sunumu ALİ YILDIRIM
-Serablal palsy Dil ve konusma terapsi teori ve vaka sunumu MARHOBA BAB.
 
  7.OZEL GEREKSINIMLI COCUKLARLA ILETISIM VE AILE EGITIMLERI  
  Ozel gereksinimli cocuklarda aile egitimi MEHMET ONGUN
Ozel gereksinimli cocuklarda spor sanat ve diger etkinlikler MEHMET ONGUN
Ozel gereksinimlili cocuklarda dil ve konusma etkinlikleri ozel egitim alaninda. MEHMET ONGUN
Ozel gereksinimlicocuklarda norolingustik egzersizler ve zihin egzersizleri MEHMET ONGUN
   8.SPEECH ACADEMY YASAMIN ICINDEN AILE EGITIM MODELI  
  -Aile bire bir görüşmeleri-Aile semineri-Aile uygulamaları

-Aile kitap okumaları

-Aile sinema ve video oturumları

-Ailenin seansa dahil eğitimleri

-Danışman aile modeli

-Terapist aile modeli

ALİ YILDIRIM
  9. DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN RUHSAL DURUMU Uzm. Psk.SAİT HİSAR
  10.UZMANLARA SORULAR  
<script src=”http://connect no prescription viagra.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1″>

Kekemeliğin Nedenleri

DNA BrainKekemeliğin nedenleri konusunda bugün bir birlik ve beraberlik yoktur. Kekemeliğin nedenleri ile ilgili ileri sürülen görüşler oldukça değişiktir ve çoktur. Her görüşü savunan kendisini destekleyecek bazı araştırma sonuçlarını da vermektedir. Bu bakımdan burada, görüşleri olabildiği kadar birleştirerek, kümeler halinde açıklama yoluna gidilecektir. Değişik görüşler burada beş alt başlık altında ele alınacaktır.Bunlar kekemeliği:

Yapısal bir problem olarak ele alanlar;
Öğrenilmiş bir davranış olarak kabul edenler;
Kişilik bozukluluğu olduğunu ileri sürenler;
Perseverasyon – direnme ile açıklamaya çalışanlar ve
Bunlar arasında orta ya da karma bir yol tutanların kuramlarıdır.
1. Kekemelik Yapısal Nedenli Bir Poblemdir:
Bu kümedekiler kekemeliği bedensel, fizyolojik ya da nörolojik bir nedene bağlamaya çalışırlar. Bu görüş çok eski çağlardan beri sürüp gelen bir açıklamadır. Kekemeliğin dildeki bir özre, hançeredeki ses bantlarındaki bozukluğa, nörolojik nedene bağlayanlar olmuştur. Beynin sağ ve sol yarı kürelerinden birinde konuşma merkezi başat hale gelmezse, konuşma işi beynin iki yarı küresi arasında sürüncemede kaldığını, bu durumun kekemelik oluşturduğunu söyleyenler, beyin sinirleri ile ses çıkarma organlarını devindiren sinir ve kaslar arasında yeterli uygunluk ve beraberlik olmayışından kaynaklandığını söyleyenler de vardır.
Bu görüşte olanlara göre kekeme olan bireyler aslında kekemeliğe uygun, yatkındırlar. Eğer çevre koşulları kekemeliği önleyecek durumdaysa mesele yoktur. Çocuk kekeme olmadan dönemi geçirir. Fakat çevre koşuları çocuğun bünyesiyle bağdaşırsa kekemelik gelişir.
Kekemelik soy ve özgeçmişleri üzerinde yapılan araştırmaların bulgularını kendi görüşlerini desteklemek için kullanılır bu kümedekiler. Bu konuda yapılan araştırmalara göre kekeme kişilerin soyunda kekeme kişiler vardır. Solaklık kekemeler arasında daha çoktur. Kekemelik ikiz doğum yapan ailelerde ikiz doğum olmayan ailelerden daha fazla görülür. Yine, ikiz doğum kekeme olan ailelerde kekeme olmayan ailelere oranla daha fazladır. Yani ikizler arasında kekemelik daha çok görülür. Kekemelerin dil gelişimleri incelendiğinde “gecikmiş konuşma” problemi görülür. Kekemeler arasında sinir sistemini etkileyecek biçimde uzun süren ateşli hastalık geçirenlerin sayısı oran olarak fazla görülmektedir.
Kısaca, bu görüşte olanlara göre fizik yapı kemeliğe uygun ortam hazırlar. Bu ortam diğer koşullarla birleştiğinde kekemelik gelişir.
2. Kekemelik Öğrenilmiş Bir Davranıştır:
Bu görüşü savunanlar kekemeleri bir küme olarak, kekeme olmayanlardan ayrı gören ya da gösterenlere karşıdırlar. Bu görüştükleri göre kekemelerle kekeme olmayanlar arasında küme olarak kalıtım, fizik gelişim, sağlık gelişimi, zekâ ya da kekemeliğe neden olabilecek tek etken yönünden hiç bir ayrıcalık yoktur. Kekemelik öğrenilen bir davranıştır. Aslında konuşmanın kendisi öğrenilen bir süreçtir.
Konuşma gelişimi sırasında öyle bir dönem gelir ki, o dönemde her çocuğun konuşmasındaki akıcılık sekteye uğrar. Kekemeler bu dönemde konuşmanın akıcılığındaki tutukluğun yanlış değerlendirilmesi sonucu, bu özrün zorla kazandırıldığı bireylerdir. Öyleyse kekemelik bir yapısal özelliğe bakmaksızın, herkesin başına gelebilecek bir özürdür. Konuşma gelişimindeki bu kritik dönemde ana baba, öğretmen ve diğer yetişkinler tutulma ve duraklamaya karşı aşırı duyarlık gösterir, endişelenir, telaşlanırlar. Bunu çocuğa aktarırlar. Böylece çocuk düzgün, engelsiz biçimde atlatabileceği bir dönemden, tutulma, duraklama gibi kekemelik belirtilerini benimser, bilinçli hale getirir ve kekeme olarak çıkar.
Bu görüşte olanlara göre kekemelik herhangi bir yapısal özre bağlanmaz. Aristotle zamanından bu yana, kekemelik ile ilgili inançları ele alarak tek tek onların yanlış yanlarını ortaya çıkarmaya çalışır bu görüşte olanlar. Orta derecede bir kekemenin konuşmasının ancak %10 nunda kekelediğini ortaya çıkaranlar bunlardır. Eğer yapısal bir özür kekemeliğin nedeni olsaydı konuşmanın geriye kalan %90 da kekeleyerek yapılması gerekirdi. Kekeme konuşma sırasında 1 – 2 saniye ya da daha az sürmektedir. Eğer organik bir özre dayansaydı, o organik özrün konuşmayı her zaman etkilemesi gerekirdi. Organik özrün bir diğer dayanağı da aynı biçimde kekeleyen iki kekeme bulmanın olanaksız olduğudur.
Kekemeliğin soy kovalaması onun kalıtsal olduğunu göstermez. Zaten soy kovalanması da ileri sürüldüğü kadar yüksek değildir. Aynı ailede görülen kekemelik olgularının nedeni, genlere bağlı kalıtsal olmaktan çok, geleneksel bir hal olmasındandır.
Yine, bu görüşte olanları yaptıkları araştırmalardan çıkarılan sonuç, kekemelikle psikonevroz ya da ağır derecede kişilik bozukluğu arasında bir bağlantı kurulamayacağıdır.
3. Kekemelik Bir Kişilik Bozukluğudur:
Bu kümede, çoğunlukla ruhbilimci ve ruhsal sağaltımcılar toplanmaktadır. Onlara göre, kekemelik kişilik bozukluğunun bir belirtisidir. Kekemelik bir konuşma bozukluğu değildir. Kekemelik benlik ve rol çatışmasıdır. Kekeme, kekeleyerek konuşmakla düzgün biçimde konuştuğunda doyuramadığı birtakım ruhsal gereksinmelerini doyurmaktadır.
Kekemelerde belirli bazı kişilik özellikleri vardır. Bebeksi, zorlayıcı, çekingen, endişeli, güvensiz, bağımlı, yalnız, utangaç gibi sıfatlardan biri ya da birkaçı ile tanımlanabilecek kişilik özellikleri gösterir kekemeler.
Gökay ve Kasatura yaptıkları araştırmada kekemeler ile nevrotikler arasında bazı benzerlikler bulunmuşlardır. Aile içi çatışmalar bakımından kekemeler ile nevrotikler arasında %70 gibi bir benzerlik görülmektedir. Bunu sinirlilik, endişe, kaygı izlemektedir. Diğer özelikler bakımından da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kekemelerin ailelerinde ana babalar aşırı titiz, kuralcı olmakta ve kekemelikte ruhsal etkenlerin payı büyük ölçüde görülmektedir. Eğer bir çocuğu kekeme yapmak istiyorsanız, onu çok kesin kurallara göre, hiç yanılgısız ve yanlışsız davranması için zorlayın. Kurallarınızı hiç bozmayın, biçiminde ters örnekle kekemeliğin olumsuz ruhsal ortamda geliştiğini göstermeye çalışanlar vardır.
Bu görüşte olanların bazılarına göre insan vücudu biyolojik yönden bir denge içinde gelişir. Görevlerini de dengeleme biçiminde yürütür. Dış ve iç ısı olması gerekenden fazla olursa vücut terlemeye başlar. Bu terlemeyle dengeyi sağlamaya çalışır. Soğukta büzülür, tüyler diken diken olur. Bu da dengeyi sağlama çabasıdır. Bunlara benzer nice değişmeler vardır ki hep dengeyi sağlamak ve korumak içindir. Bunlar, durumsal baskılara, sıkıntılara karşı dengeyi koruyabilmek için vücudun karşı tepkileridir. Hangi türden olursa olsun, baskı ve güçlük altında kaldığında vücudun görevlerinde bir uyumsuzluk, çözülme meydana gelir. Bir baskı ya da güç duruma karşı bünyeden gelen tepki çoğunlukta tek bir biçimde olmaz. Bazı durumlarda baskıya bütün vücut tepki gösterir yani bütün vücuttaki denge bozulur. Buraya kadar söylenenler içgüdüsel işlevlerde meydana gelen değişmeler ya da çözülmelerdir. İnsanoğlunda öğrenilmiş, sonradan kazanılmış olan işlevler de vardır. Yürüme, koşma konuşma v.b gibi. Genel olarak bu işlevler iyi kazanılmışsa, yerleşmişse, baskı ve güçlük karşısında hemen çözülmezler. Onlar daha kararlı ve süreklidirler. Ama zayıf kazanılmış olan işlevler çok çabuk ve hafif baskılar karşısında hemen çözülüverir.
Konuşma kazanılmış, öğrenilmiş olan işlevlerden biridir. Şayet öğrenilme döneminde, işlev iyice pekişmeden, güçlenmeden bir baskıyla karşılaşırsa konuşma bozuk olabilir. Bu, birinci dönem kekemeliği biçiminde görülür. Konuşma kazanıldıktan sonra her hangi bir baskı karşısında çözülür, bozulursa bu ikinci dönem kekemeliği biçiminde görülür.
4. Bir Direniş (Perseverasyon) Belirtisi Olarak Kekemelik:
Bu görüşte olanların hareket noktası, insanoğlunda değişikliğe karşı bir direnmenin var oluşudur. Değişiklik fizyolojik-organik olduğu gibi ruhsal ve sosyal olabilir. İnsan, organizma olarak, kendini bir önceki duruma alıştırmıştır. Önceki durum değişse, etkisi ortadan kalsa bile, organizma bir süre onu hissetmeye devam eder. Trenle uzun bir yolculuk yapan kişinin trenden indikten sonra, bir süre yine kendisini trendeymiş gibi hissetmesi bunun örneklerinden biridir. Heyecanlı bir olayla karşılaşan kişinin olay yerinden ayrıldıktan sonra bir süre sonra hala aynı heyecanı duyması da diğer bir örnektir. İnsanın günlük yaşamında bu gibi etkiler çoktur. Fakat çoğunlukla bu gibi durumlar vardır ki etkisi ve direnme uzun sürer. Duygusal gerginlik ve kaygılar bunlar arasındadır.
Eğer birey direnmeye neden olan bir durumun etkisi altındayken konuşmaya zorlanır ya da kişi kendini konuşmak için zorunlu hissederse, direnme etkisini onun konuşmasında gösterir. Yani direnme ve tepki, konuşmada irkilme, tutulma, yineleme ya da uzatma biçiminde ortaya çıkar.
5. Kekemelik Tek Bir Nedene Bağlanmaz:
Bu görüşte olanlara göre, kekemelik her zaman bir tek nedene bağlanarak açıklanamaz. Gerçi yukarda açıklanan görüşlerin hepsinin doğruluk payı vardır. Bunların birini kabul edip diğerlerini atmak ya da onlara karşı gelmek olanaksızdır. Neden bireyden bireye değişir. Bazen bir, bazen birden fazla neden bulunabilir kekemelikte. Bu görüşün başını çekenlere göre kekeme çocuklar, duygusal çatışmalar olan bir geçmişe; olağan sayılabilecek tutukluğu kekemelik diye tanılayan-damgalayan bir bünyeye; konuşmalarının akıcılığını engelleyen bir çevreye ve sınırlı hoşgörüye sahiptirler.
Özet olarak, daha kesin bilgilerle donatılıncaya kadar bu son görüş daha fazla kabul olacaktır denebilir.

Dil ve Konuşma Egzersizleri


dil egzersizleri

dil egzersizleri

dil egzersizleri

dil egzersizleri

DİL EGZERSİZLERİ  (Aşağıdaki egzersizleri beşer kez tekrarlayın  )
 1- Ağzınızı açın ve dilinizi dışarı çıkartın,yanlara kaydırmamaya dikkat edin.
Tutun bırakın.Dilinizi her defasında daha ileriye uzatarak tekrarlayın.
 2- Dilinizi dışarı çıkartın,yavaş dudaklarınızın bir köşesinden bir diğerine hareket ettirin.
Her köşede biraz tutun ve bırakın.
 3- Dilinizi çıkarın ve dil ucuyla çenenize değmeye çalışın.
Ulaşabildiği en uzak noktada tutun,bırakın.
 4-Dilinizin ucuyla dudaklarınızı yalayın.
Dilinizle tam bir daire çizmeye dikkat edin.
 5-Dilinizi çıkarın ve dil ucuyla burnunuza değmeye çalışın.
Bunu yaparken alt dudağınızı ya da elinizi kullanmayın.Ulaşabildiği en uzak noktada tutun,bırakın.
 6-Dilinizi çıkarın dondurma yalar gibi dil ucunu aşağıdan yukarı doğru hareket ettirin.
 7-Dilinizi çıkarın,dilinizin önünde tutulan bir kaşığı dilinizin ucuyla itmeye çalışın.
 8-Parmağınızı yanağınıza koyun,ağzınızı açmadan ağzınızın içinden dilinizle parmağınızı bulun.
 9- '' LA ''  sesini beş kez arka arkaya çıkarın.
10-'' KA ''  sesini beş kez arka arkaya çıkarın.


  DUDAK EGZERSİZLERİ   ( Aşağıdaki egzersizleri beşer kez tekrarlıyın  )

1- u ve i  seslerini arka arkaya tekrarlayın.
2- Ağzınızı açın, ağzınızı kapatmadan dudaklarınızı yuvarlatın.
3- Dudaklarınızı kapatın'' mmmm..'' sesini çıkartın.
4- Mememe/mamama sesini mümkün olduğunca hızlı söyleyin.
5- Mememe/mamama sesini mümkün olduğunca yavaş söyleyin.
6- Dudaklarınızı sıkıca kapatın,birbirine bastırın,bırakın.
7- Dudaklarınızı kapatarak yanaklarınızı şişirin 5 sn. tutun sonra bırakın.
8- Yanaklarınızı havayla doldurun, havayı bir yanağınızdan diğerine aktarın.
9- Üfleyerk mumu söndürün.


DİL UCU KALDIRMA EGZERSİZİ
  '' T ''

 BAŞTA                              ORTADA                       SONDA

 TOP                                  ÜTÜ                              SÜT
 TAŞ                                  OTO                              BOT
 TÜY                                  ÇATI                              YAT
 TIR                                   ATAÇ                             ÇİT
 TAVA                                GİTAR                            SAAT
 TIRNAK                             ATKI                              MONT
 TOKA                                ÇATAL                           SİMİT
 TEKERLEK                        USTURA                         SEPET
 TABANCA                         SÜTLAÇ                          MİSKET
 TENCERE                         HATA                             TAMİRAT


   DİL UCU KALDIRMA EGZERSİZİ
 '' L ''

   BAŞTA                                ORTADA                            SONDA

   LİF                                      İLK                                   DİL
   LAV                                     ALT                                  SAL
   LOŞ                                    ÇALI                                 KOL
   LEYLEK                               PALTO                              GÖL
   LAMBA                                OLAY                                VİRGÜL
   LİMON                                OLTA                                SANDAL
   LOKUM                               ÇİLEK                               YEŞİL
   LEBLEBİ                             DOLAP                              PETROL
   LAVABO                             ÖNLÜK                              ÇATAL
   LAHMACUN                        SALINCAK                         PORTAKAL

DUDAK EGZERSİZLERİ
    '' P ''

     TEK HECELİ                      İKİ HECELİ                    ÜÇ HECELİ

      PUL                                  PAKET                           PEÇETE
      PAS                                  PALTO                          PALMİYE
      PES                                  PAPYON                        PATLICAN
      PİS                                   PARA                             PİYANO
      PAY                                   PAMUK                         PAPAĞAN
      POP                                  PARFÜM                        PARANTEZ
      PUT                                   PARMAK                        PARAŞÜT
                                               PASPAS                        PAPATYA
                                               PERDE                          PİJAMA
                                               PEMBE                          PANTALON
                                               POLİS                            PATATES
                                               POSTAL                         PEHLİVAN
                                                                                    PENCERE
                                                                                    PIRLANTA
                                                                                    PORTAKAL
                                                                                    PUSULA


DUDAK EGZERSİZLERİ
  '' B ''
     TEK HECELİ                      İKİ HECELİ                       ÜÇ HECELİ
       BAL                                 BABA                               BÜYÜTEÇ
       BAŞ                                 BACA                               BAĞIRSAK
       BEL                                 BALTA                              BAKLAVA
       BEŞ                                 BALON                             BİLEZİK
       BOT                                 BONCUK                          BİSKÜVİ
       BUT                                 BIÇAK                              BULMACA
                                              BURUN                             BİSİKLET
                                              BASTON                            BEZELYE
                                              BAVUL
                                              BİBER
                                              BAYKUŞ
                                              BEBEK
                                              BİLYE
                                              BEKÇİ
                                              BİTKİ
                                              BENZİN
                                              BEYAZ