Tag: engelliler eğitimi

Özel gereksimli öğrencilerle yapılacak ev çalışmaları

Konuşma Durumu İle İlgili Çalışmalar
•Konuşmalarda işarete yer vermeyiniz.
•Çocuğunuzun uydurduğu sözcükleri kullanmayın. Doğrusunu öğretmeye çalışın. …
•Çocuğunuzun yakınındaki ve en çok kullanılan eşyaların adını doğru söylemesini öğretin. Devamını Oku

Algı Gelişim Merkezi

C2

Spor Çalışmalarımız

Sağlıklı birey için zihin ve bedenin birlikte çalıştırılması

Çalışma Gruplarımız

Otizm
Zihinsel engelliler
Down Sendromu
Dikkat Dağınıklığı
Hiperaktivite
Fiziksel engelliler
Özel Öğrenme Güçlüğü
Yapılan Çalışmalar
Temel Motor Beceri Geliştirme Çalıştırmaları
Aerobik Çalışmalar
Zihin ve Kas Koordinasyonun geliştirici çalışmalar
Otizmde Duyusal Entegrasyon
El Göz Koordinasyon Çalışmaları
Denge Çalışmaları
Jimnastik Çalışmaları
At Terapisi
Yunus Terapisi
Yüzme
Badminton
Tenis (kort)
Masa Tenisi
Basketbol
Santranç
Trecking (Doğa Yürüyüşü)
Bisiklet

Yaşam Koçluğu
Kültür Sanat Aktiviteleri

Bağımsız ve özgür bir hayat için farklı dünyalar

Müzik Çalışmaları

El sanatları

Eğitim Kampları

Tarih Gezileri

Tiyatro Sinema

Drama

Trecking (Doğa Yürüyüşü)

Eğitim Çalışmalarımız

Bireyin akedemik ve sosyal becerilerini en üst düzeye çıkarma

Çalışma Gruplarımız

Otizm

Zihinsel engelliler (Mental Retardasyon)

Down Sendromu

Dikkat Dağınıklığı

Hiperaktivite

Özel Öğrenme Güçlüğü

Uyum Problemleri

Genetik Bozukluklar

Diğer Özür Grupları

Yapılan Çalışmalar
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitimi

Otizmde Duyusal Entegrasyon

Davranış Problemlerine Yönelik Çözümler

Sosyal ve Özbakım Becerileri

Toplumsal Yaşam Becerileri

Gecikmiş Konuşma ve Konuşma Terapisi

Okuma-Yazma Problemleri

Orff Eğitimi (dans, ritim, müzik)

Duyu bütünleme terapisi

Bireysel Eğitim Desteği

Okul destek eğitimi

Engelli Bireylere Yönelik At Terapi Binicilik Programımız Başladı

Engellilere Yönelik Yüzme Programı

Werner Sendromu

Werner Sendromu

Werner Sendromu

Werner Sendromu bazı yönleri ile Cokayne sendromunu çağrıştıran bir erken yaşlanma hastalığıdır. Hastalık adını ilk kez klinik tabloyu 1905 yılında (ailevi katarakt ve erken yaşlanma belirtileri olarak) dört kardeşte tarif eden Otto Werner’den almaktadır.
Ancak Werner Sendromunda erken yaşlanma bulguları Cokayne sendromuna göre çok daha geç, erken erişkenlşk döneminde, ortaya çıkar ve hastalar genellikle 45-50 yaşları arasında sıklıkla miyokard enfarktüsü, serebro-vasküler olgular veya kanser hastalığı komplikasyonları nedeniyle kaybedilir.
Hastalığın çocukluk döneminden beri bariz tek temel bulgusu büyüme geriliği ve kısa boyluluktur. Ancak adolesan dönemden sonra tabloya kas-iskelet bozuklukları (özellikle üst ekstremitelerde kas atrofisi, osteoporoz ve postür bozukluğu), saçların beyazlaşması ve erken dökülmesi, ciltte kırışıklıklar ve yaygın atrofi, ortalama 20 yaşlarında oluşan bilateral katarakt, ateroskleroz ve tip II diyabet gibi bulgular ve bunlara bağlı komplikasyonlar eklenir.Bu nitelikleriyle Werner sendromu konjenital bir hastalık olmakla beraber aile bir genetik uzmanına danışılmadığı sürece hastalara pediatrik dönemde tanı konulması hemen hemen mümkün olmayan bir hastalıktır.
Werner Sendromu otozomal resesif geçiş gösteren bir genetik hastalıktır. Bir başka deyişle hastalığın görülmesi için hem anne hemde babanın taşıyıcı veya birinin hasta diğerinin taşıyıcı olması gerekir. Bu sebeple hastalık ensidansının akraba evliliklerinde ve izole topluluklarda daha yüksek olacağı bilinmekle beraber Werner sendromu son derece nadir görülen bir hastalıktır (yaklaşık 1:1,000,000). [Ancak hastalık ensidansının bir ada toplumu olan Japonya’da üç kat daha yüksek olduğu hatırlanmalıdır.]
Werner sendromunun moleküler genetik mekanizması sekizinci otozomal kromozonun kısa koluna yerleşik (8p12-11.2) WRN veya bir başka notasyonu ile RECQL2 geninde yerleşik mutasyonlar olduğu gösterilmiştir. WRN gen ürününün RecQ ailesinden bir DNA helikaz olduğu ve bilhassa GC sekanslarından zengin genellikle telomerik DNA bölgelerine yerşeşik qudruplex “G-DNA” bölgelerine bağlandığı bilinmektedir. Ancak WRN geninde oluşan mutasyonların hücre bazında tam olarak ne şekilde bu hastalığa yol açtığı ve ilintili olduğu diğer faktörlerin neler olduğu halen aktif olarak araştırılmaktadır.

Werner Sendromunda moleküler genetik tanı doğrudan WRN geninin sekanslanması ile yapılmaktadır. Ne var ki, hastalığın son derece nadir olmasından dolayı mutasyon taramaları akademik değer taşıyan deneysel amaçlı genetik testlerdir. Ancak ileriye dönük taşıyıcılar için doğrudan mutasyon analizi imkanını sağlayabileceğinden tanı konmuş ailelerde, hem anne hemde baba tarafından, ulaşılabilen tüm birinci ve ikinci derece akrabaları içeren bir DNA bankası oluşturulması önerilebilir

Down Sendromu Okuma Yazma Eğitimi

See and Learn

See and Learn

See and Learn yöntemiUlusal Down Sendromu’nun dil gelişimine katkı sağlamak için yaptığı pilot bir çalışma bulunmaktadır. Burada aktarılacak olan bilgiler bu kurumun internet sitesinden bir özet niteliğinde olacaktır.Detaylı bilgiye ve metaryellere ulaşmak isteyenlere linkte sitenin adresi verilecektir.
See and Learn
Program iki aşamadan oluşmaktadır.
1. İlk Sözcükler
2. Cümle Kurma ve Okuma
1. İlk Sözcükler
4 aşamada tamamlanmaktadır
a.Resimlere bakma: Çocuğun günlük hayatta kullanabileceği ortalama 60 sözcük belirlenmekte ve bunlar resimlenmektedir. Çalışmanın ilk amacı çocuğun resimlere bakmasını sağlamaktır.
b.Resim eşleme: Daha önce çıkartılan resimlerin ikinci bir kopyasına ihtiyaç duyulacaktır. Bu aşamada resimlerin eşletilmesi hedeflenmektedir.
c.Resim gösterme: Bu aşamada çocuktan beklenen işareti yapılan veya söylenen sözcüğün resmini göstermedir (Makaton işaret dilinden faydalanılabilir.)
d.Söyleme: Bu aşamada amaç gösterilen resmin verbal veya işaretinin ifadesidir.
Bu süreç tamamlandıktan sonra yeni bir 60 sözcüklük grup oluşturulur ve aynı şekilde yeni sözcüklerin öğretimi tamamlanır.
2.Cümle Kurma ve Okuma
Bu bölümün öngörüsü çocuğun bu sayede hem cümle kurmayı hemde okumayı öğrenebileceğidir.
4 aşamadan oluşmaktadır:
a.Yazı yazı eşleme
b.Yazı resim eşleme
c.Söz yazı eşleme
d.Cümle kurma
Burada verilenler çok kısa bir özet niteliğindedir. Asıl kaynaklar