Pts. Tem 4th, 2022

Etiket: araştırma inceleme

Tek Denekli araştırmalar

Deneysel araştırmaların amacı:bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki neden sonuç ilişkisini/ işlevsel ilişkiyi ortaya çıkarmaktır.  Bağımlı değişken: Üzerinde istendik değişiklik yaratılması…