Paz. Ara 10th, 2023

Özel Eğitim ve Okul Öncesi Sosyal ve İletişim Becerileri Kontrol Listesi

SOSYAL BECERİLER DERSI I. KADEME KONTROL LISTESI

YönergeKontrol listesi kullanırken öğrencinin yerine getirdiği beceriler için “Evet” sütununa, yerine getiremediği beceriler için “Hayır” sütununa (✓) işareti konur.  Eğer açıklama yapılması gerekiyorsa “Açıklama” sütununa not edilir. Öğrencinin yerine getiremediği becerilerden öncelikle öğretilmesi önerilenler için “Açıklama” sütununa (*) işareti konur. Form kullanılırken doğrudan gözlemlenemeyen davranışlara ilişkin anne-baba / birincil bakıcı, daha önceki öğretmeni ya da okulda çalışan personelden bilgi alınabilir.

Öğrenme Alanı: İLİŞKİ GELİŞTİRME
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Göz teması kurar.
1Karşısındaki kişinin gözlerine bakar.   
2Karşısındaki kişiye konuşulan süre kadar bakar.   
Adına tepki verir.
1Adı seslenildiğinde seslenen kişiye bakar.   
2Adı seslenildiğinde seslenen kişiye sözel tepkide bulunur.   
İşaret edilen noktaya dikkatini yöneltir.
1Bir nesne işaret edildiğinde dikkatini işaret edilen nesneye yöneltir.   
2Bir kişi işaret edildiğinde dikkatini işaret edilen kişiye yöneltir.   
3Bir olay / durum işaret edildiğinde dikkatini işaret edilen olaya / duruma yöneltir.   
Etkileşimlere tepkide bulunur.
1Tanıdığı kişilerin başlattığı etkileşimlere sözel ya da sözel olmayan tepkilerde bulunur.   
2Etkinlikleriyle ilgili başlatılan etkileşime tepkide bulunur.   
3Tercihleriyle ilgili başlatılan etkileşime tepkide bulunur.   
Basit selamlaşma / vedalaşma ifadelerini kullanarak hareketlerini yapar.
1Tanıdığı kişilerle selamlaşma ifadelerini kullanırken hareketlerini yapar.   
2Tanıdığı kişilerle vedalaşma ifadelerini kullanırken hareketlerini yapar.   
3Tanımadığı kişilerle selamlaşma ifadelerini kullanırken hareketlerini yapar.   
4Tanımadığı kişilerle vedalaşma ifadelerini kullanırken hareketlerini yapar.   
Öğrenme Alanı: DUYGULARI TANIMA, ANLAMA VE İFADE ETME
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Tanıdığı kişilerle sosyal etkileşime girer.
1“Nasılsın?” diye sorulduğunda cevap verir.   
2Tanıdığı kişilere “Nasılsın?” diye sorar.   
3Bir kişinin yanından ayrılırken uygun söz kalıpları kullanır.   
4Karşılaştığında tanıdığı kişilere gülümser.   
5Dikkatini ortamda bulunan tanıdığı kişilere yöneltir.   
6Tanıdığı kişiye karşılaşma zamanına göre uygun söz kalıplarını kullanır.   
7Karşılıklı etkileşim sırasında kişilerle arasındaki iki adımlık mesafeyi korur.   
Tanışma becerileri gösterir.
1Kendisi hakkında sorulan sorulara cevap verir.   
2Kendisini tanıtması istenildiğinde kendini tanıtır.   
3Annesini tanıtır.   
4Babasını tanıtır.   
5Kardeşini / kardeşlerini tanıtır.   
6Arkadaşını / arkadaşlarını tanıtır.   
Temel duyguları tanır.
1İstenildiğinde, temel duyguları belirten yüz ifadelerini taklit eder.   
2İstenildiğinde, kendisine söylenen temel duyguyu mimik ya da jestlerini kullanarak gösterir.   
3İstenildiğinde temel duyguları belirten yüz ifadelerini resimli kartlardan gösterir.   
4İstenildiğinde temel duyguları belirten yüz ifadelerini resimli kartlardan söyler.   
5İstenildiğinde temel duyguları belirten yüz hareketlerini yapar.   
Öğrenme Alanı: DUYGU VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Planlanan etkinliklere uyar.
1Yetişkinin planladığı fotoğraflı etkinlik çizelgesi yoluyla günlük etkinliklerini yerine getirir.   
2Etkinlik çizelgesi yoluyla yetişkinlerle kuracağı sosyal etkileşimleri planlar.   
Geçişlerde ortama uygun davranış sergiler.
1Günlük etkinlik geçişleri sırasında ortama uygun davranış sergiler.   
2Ödüllerinden günlük etkinliklere geçiş sırasında ortama uygun davranış sergiler.   
3Sınıf içi dinlenme aralarından etkinliklere geçiş sırasında ortama uygun davranış sergiler.   
4Sınıf dışı dinlenme aralarından etkinliklere geçiş sırasında ortama uygun davranış sergiler.   
Öğrenme Alanı: DUYGU DÜZENLEME
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Tercih etmediği konular ya da etkinlikler ile ilgili uygun tepkide bulunur.
1Tercih etmediği konular ve etkinlikleri vücut diliyle reddettiğini gösterir.   
2Tercih etmediği konular ve etkinlikleri sözcük kullanarak reddettiğini belli eder.   
3Tercih etmediği konular ve etkinlikleri vücut diliyle, sözcük kullanarak ve cümle kurarak reddettiğini gösterir / ifade eder.   
Hata yaptığında, önceden planlanan etkinlikler değiştiğinde ya da beklenmedik durumlarda oluşan sorunları çözer.
1Hata yaptığında ne yapması gerektiğini söyler.    
2Günlük planındaki değişikliklerde ne yapması gerektiğini söyler.   
3Beklenmedik durumlarda ne yapması gerektiğini söyler.   
Öğrenme Alanı: OLUMLU KARAR VERME
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Kabul etme davranışları sergiler.
1Kişinin isteğini kabul ettiğini belirtmek için vücut dili kullanır.   
2Kişinin isteğini kabul ettiğini belirtmek için sözcük kullanır.   
3Kişinin isteğini kabul ettiğini belirtmek için vücut dili, sözcük ve cümle kullanır.   
Reddetme davranışları sergiler.
1Kişinin isteğini reddettiğini belirtmek için vücut dili kullanır.   
2Kişinin isteğini reddettiğini belirtmek için sözcük kullanır.   
3Kişinin isteğini reddettiğini belirtmek için vücut dili, sözcük ve cümle kullanır.   
Günlük rutinleri sırasında oluşan değişikliklerde esnek davranır.
1Kişiler ile ilgili değişiklikleri kabul eder.   
2Ortamlardaki değişiklikleri kabul eder.   
3Objelerdeki değişiklikleri kabul eder.   
4Etkinliklerdeki değişiklikleri kabul eder.   
5Günlük etkinlik çizelgesindeki değişiklikleri kabul eder.   
Öğrenme Alanı: AKRAN ETKİLEŞİMİ
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Akran etkileşimine tepkide bulunur.
1Akranına bakar / yönelir.     
2Akranına sözel olarak karşılık verir.   
3Akranının sunduğu nesneyi / yiyeceği / içeceği kabul eder.   
Akranının başlattığı sözel etkileşime tepki verir.
1Akranı selam verdiğinde karşılık verir.   
2Akranı “Nasılsın?” diye sorduğunda cevap verir.   
Akran etkileşimi başlatır.
1Akranıyla selamlaşır.   
2Akran etkileşimi için fotoğraflı ya da yazılı etkinlik çizelgesi kullanır.   
3Akran etkileşimi için yüksek teknoloji kullanır.   
Akranıyla oyun oynar.
1Sembolik oyun oynar.   
2Kurallı-İş birlikçi oyun oynar.   
3Oyunlarla ilgili etkileşim başlatır.   
4Oyuna katılır.   
5Oyunu sürdürür.   
6Kurallı oyunları oynamak için sıra alır.   
7Oyun esnasında bilgi edinmek için soru sorar.   
8Oyun esnasında fotoğraflı etkinlik çizelgesi aracılığıyla akran etkileşimi kurar.   
Akranıyla sohbet eder.
1Tanıdığı nesneler ile ilgili akranıyla sohbet eder.   
2Çevresinde olup biten olaylar ile ilgili sohbet eder.   
3Çevresinde aşina olduğu insanlar hakkında sohbet eder.   
4Sınıf ortamında akranıyla sohbet eder.   
Akranına öğretim yapar.
1Öğretim ortamını düzenler.   
2Öğrenci rolü oynayan akranının dikkatini kendine ve öğretim materyallerine çeker.   
3Hedef uyaranı sunar.   
4Doğru tepkiyi pekiştirir.   
5Doğru tepkiyi ortaya çıkarmak için ipucu sunar.   
Öğrenme Alanı: SORUMLULUK
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Kardeşiyle ilgili sorumlulukları yerine getirir.
1Yeni doğan kardeşine / bebeklere gülümser.   
2Yeni doğan kardeşine / bebeklere dokunur / onları sever.   
3Yeni doğan kardeşine / bebeklere uygun şekilde davranır.   
4Yeni doğan kardeşinin bakımı ile ilgili konularda bakıcıya yardımcı olur.   
Verilen sözü yerine getirir.
1Sözlü basit anlaşmalara uyar.   
2Sözlü karmaşık anlaşmalara uyar.   
3Kendisi ile yapılan davranış kontratlarına uyar.   
Randevularına uyar.
1Randevu saatinden kısa süre önce verilen randevularına uyar.   
2Gün içinde verilen randevulara uyar.   
Öğrenme Alanı: TOPLUMSAL YAŞAM KURALLARI
DavranışlarEvetHayırAçıklamalar
Yemeğini toplumsal kurallara uygun şekilde yer.
1Yiyeceğini küçük lokmalar halinde ısırır.   
2Yiyeceğini ağzını şapırdatmadan çiğner.   
3Yiyeceğini ağzında bekletmeden yutar.   
4İçeceğini höpürdetmeden içer.   
5Yemeğini kaşık kullanarak yer.   
6Yemeğini çatal-bıçak kullanarak yer.   
Yemekte sohbet eder.
1Başkasının sözel etkileşimine karşılık verir.   
2Sözel etkileşim başlatır.   
3Bir konu hakkında karşılıklı konuşur.   
Sınıf kurallarına uyar.
1Sınıfa zamanında girer.   
2Ders araç-gereçlerini hazırlar.   
3Öğretmeni bekler.   
4Öğretmenin yönergelerini yerine getirir.   
5Parmağını kaldırarak söz alır.   
6Sınıf içinde verilen ödevlerle meşgul olur.   
Toplumsal kurallara uyar.
1Okul, otobüs veya yemekhane gibi toplumsal yerlerde sıra bekler.   
2Nesne elde etmek, bir etkinliğe oyuna, sohbete katılmak ya da bir ortamdan ayrılmak için izin ister.   
3Misafiri selamlar / misafirle vedalaşır.   

By admin