Paz. Ara 10th, 2023

Bu yöntemde okuma yazma öğretimine seslerle başlanılmaktadır.

Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, kelimelere ve cümlelere ulaşılmaktadır.

Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri

Ses temelli cümle yönteminde beş öğrenme alanı etkin olarak kullanılır(dinleme, konuşma, okuma, yazma ve görsel okuma-görsel sunu).

Öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırır.
Türkçe’nin ses yapısına uygundur.
Öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır.
Bütün sesleri tanıyor olması yazma sürecinde kelimeleri doğru yazmada avantaj sağlamaktadır.
Öğrenci yazı ile konuşma arasındaki ilişkiyi kolayca görebilmektedir. Yazının harflerin birleşmesi ile, konuşmanın da seslerin birleştirilmesi ile meydana geldiğini keşfetmektedir.
Öğrencinin sözlü dilden yazılı dile geçmesini kolaylaştırmaktadır.
Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri

1-Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir.
2-Anlamlı hecelerle çalışmaya başlanmalıdır.
3-Oluşturulacak hecelerin;
-Kolay okunmasına,
-Dilde kullanım sıklığına,
-Anlamının açık ve somut olmasına,
-Anlamın görselleştirilebilir olmasına,
4-Kısa sürede cümlelere ulaşılmalıdır.
5-İmkanlar ölçüsünde görsellere başvurulmalıdır.
6-Somut öğelerden faydalanılmalıdır.
7-Hece tablosu kullanılmamalıdır.
8-Öğrenilenlerin kalıcılığı için;
-Yeni öğrenilenlerle önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli,
-Öğrenci defterine yazmalı
-Okuma ve yazılanları sergileme,
-Çalışma kitaplarındaki etkinlikleri yapması, sağlanmalıdır.

Ses Temelli Cümle Yönteminin Aşamaları

1-İlk okuma yazmaya hazırlık
2-İlk okuma ve yazmaya başlama ve ilerleme
*Sesi hissetme ve tanıma
*Sesi okuma ve yazma
*Sesten heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma
*Metinler oluşturma
3-Okur yazarlığa ulaşma
Hazırlık
• Dinlemeye hazırlık
• Yazmaya hazırlık
• Okumaya hazırlık
Sesi Hissetme ve Tanıma
• Duyduğu sesleri ayırt eder.
• Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.
• Seçici dinler.
Sesi Okuma ve Yazma
• Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
• Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden faydalanır.
• Bitişik eğik yazı harfleri kurallarına uygun yazar.
Sesten heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma
• Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur.
• Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.
• Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
• Dikte etme çalışmalarına katılır.

Metinler Oluşturma
• Kelimeleri doğru telaffuz eder.
• Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
• Dikte etme çalışmalarına katılır.
Okur Yazarlığa Ulaşma
Bu aşamada 1. sınıf dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma-sunu kazanımlarının tümü kullanılmalıdır.

By admin