Cum. Eyl 29th, 2023

( Ç ) nefes sesidir. Yumuşak damakla tam engellenir. ( T ve Ş ) seslerinin birleşimden meydana gelmiştir. Dil ( T ) telaffuz edecek şekilde iken, ( P ) telaffuzu tamamlanmadan ( Ş ) ye geçilirse ( Ç ) sesi çıkar.
( Ç ) sesini çıkartmak için ( P ) sesinden hareket ederiz. ( T ) sesi telaffuz edilirken parmağımızda dilin ucunu dişlerimizin arkasına hafifçe bastırırsak bu ses meydana gelmiş olur.

 

( K ) sesini elde etmek için ( Ç veya T ) seslerinden hareket ederiz. Bu sesler telaffuz edilirken dilin ucunu yavaş yavaş geriye doğru itersek ( K ) sesi meydana gelir.

( G ) hançere sesidir. Yumuşak damakla tam engellenir. Teşekkül tarzı ( K ) nın aynıdır. Yalnız hançerede titreşim olur.
( G ) sesini elde etmek için ( K ) sesinden hareket ederiz. ( K ) sesi çıkarken hançeremiz üzerine parmağımızla ufak bir basınç yaparsak ( G ) elde edilmiş olur. Başka bir çalışma şekli de ( C..D..) telaffuz edilirken dilimizin ucunu geriye doğru itersek aynı sesi elde ederiz.

( Ğ ) bu harfin üzerinde müstakil olarak çalışılmaz. Bundan önce gelen sesli harfi uzatmak suretiyle bu ses elde edilir. ( YAAAAAĞMUR ) gibi.

( R ) hançere sesidir. Dilin ucuyla yandan engellenir. Dil ucu diş etlerinin geri kısmına uzanır. Dil gerisinden yumuşak damağa doğru kalkar. Dil ucu üst diş etlerine arka arkaya birkaç defa temas ederse titrek bir ses meydana gelir. ( R ) sesi daima önde ve yumuşaktır. Kelime sonuna geldiği zaman sesini hafif kaybeder. ( R ) sesini meydana getirmek için ( Z ) sesinden hareket ederiz. ( Z ) sesi telaffuz edilirken dilin ucu biraz geri itilir ve sivrileştirilirse ( R ) sesi meydana gelir. ( T ) sesinden de ( R ) sesine geçilebilir. Çocuklar için telaffuzu en güç bir sestir.

( Y ) hançere sesidir. Dilin üstü ile yandan engellenir. Dilin üstü damağa hafifçe temas eder. Nefesin dilin orta yanlarından geçmesi için dar bir çeşit meydana gelir. Sonra dil hemen aşağıya iner. ( Y ) sesi çok hafif bir sestir.

( Y ) sesini elde etmek için ( R ) sesinden hareket ederiz. ( R ) sesini titreşimsiz yaparsak ( Y ) sesi meydana gelir. ( R ) telaffuz edilirken dilin üstten ucunu hafifçe parmağımızla bastırırsak bu ses meydana gelir.

( Z ) hançere sesidir. Dilin ucuyla yandan engellenir. ( S ) sesinin teşekkül tarzının aynıdır.

( Z ) sesini elde etmek için ( S ) sesinden hareket ederiz. ( S ) sesi telaffuz edilirken parmağımızla hançere üzerine biraz basınç yaparsak ( Z ) sesi meydana gelir.

( H ) nefes sesidir. Kendinden sonra gelen vokallerin kalıbına giren bir sestir. ( H ) sesini çıkartmak için vokalleri telaffuz ettirir, sesi keser ve nefesin devamını temin edersek ( H ) sesi meydana gelir. Başka bir çalışma şekli de ( S ) sesi telaffuz edilirken ağız açılırsa veya ağzımızı ( A ) vaziyetinde açık tutup nefes birden verilirse aynı sesi elde ederiz.

( L ) hançere sesidir. Dilin ucuyla merkezden engellenir. Dil ucu üst dişlere temas eder. Dil önü sert damağa doğru kalkar, nefes dilin kenarından yanlara doğru çıkmış olur. Ağzın vaziyeti bu sesten evvel veya sonra gelene bağlıdır.
( L ) sesini elde etmek için ( LA..LA..A.. ) hecelerini tekrar etmek yeter

By admin