Paz. Ara 3rd, 2023

dil ve konusma

Programın Tarihi:
30 Ağustos 2014 İstanbul Süleyman Şah Üniversitesi Atalar Kartal (Anadolu Adliye Sarayı Arkası) 08.00-19.00.
31 Ağustos Ankara  08.00-19.00 (Program Yeri Daha Sonra Duyurulacaktır.)

Bireysel Katılım Ücreti 250 TL
Grup Katılım Ücreti 200 TL
Son Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014 Saat: 08.00
Kayıt ve Bilgi: 0554 958 53 78 ongun51@gmail.com
Hesap Numaraları
AMAÇ
Özel gereksinimli çocuklar ve yetişkinler ile çalışan uzman personellerin ve dil ve konuşma bozukluğundan etkilenmiş çocuklara ve yetişkinlere sahip ailelerin artikülasyon becerileri ile ilgili alanlarda inter disiplinler olarak çalışma ve öğrenme becerilerinin artırılarak hasta merkezli terapi desenleri oluşturmalarına katkı sağlamak.
KAPSAM
Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan uzmanlar ,
Klinikler ve hastanelerde çalışan uzman personeller,
Dil ve konuşma bozukluklarından etkilenmiş çocuk ve yetişkinlerin aileleri,
İşitme Engelliler Öğretmenleri , Zihinsel Engelliler Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi, Odyolog ve Odyometristler, Dil Terapistleri,
Özel Eğitim Alanında Görev Yapan Diğer Uzmanlar
Uygulama: Eğitim 1 tam gün olarak tasarlanmıştır. Teorik konular Seminer seklinde sunulacak uygulamalar ve vaka örneklemleri de workshoplarda inter-disipliner takımlar arasında tartışılacaktır.

EĞİTİMİN İŞLEYİŞİ
1.ORAL MOTOR MASAJ VE EGZERSIZLER
Bu bölümde katılımcılara konuşma terapisinde kullanilan oral motor masajlar ve egzersizler uygulamalı olarak anlatılacak ve hangi masaj hangi ses için yapılır gösterilecektir.Daha sonrada katilimcilardan ögrenmiş oldukları masaj ve egzersizleri yanlarındaki arkadaslarına uygulamaları ve puf noktaları bu uygulamalarda gösterilecektir.
2.NORO-LINGUSTIK EGZERSİZLER
Bu bölümde katılımcılara konuşma terapisinde kullanılan Noro-lingustik egzersizler uygulamali olarak anlatılacak ve hangi egzersiz hangi ses için yapılır gösterilecektir.Daha sonrada katılımcılardan ögrenmiş oldukları egzersizleri yanlarındaki arkadaşlarına uygulamaları ve puf noktaları bu uygulamalarda gösterilecektir.
3.ARTİKÜLASYON ÇALIŞMALARI
Bu bölümde katılımcılara konuşma terapisinde kullanılan Artikülasyon teknikleri uygulamalı olarak anlatılacak.Özel gereksinimli çocuklarda hangi yöntem ve teknikleri kullanacakları gösterilerek, özel gereksinimli çocuklarda iletişim ve dil becerileri modüllerine destek vermeleri sağlanacaktır.
ARTİKÜLASYON ÇALISMASI UYGULAMA VE CALISMA TEKNİĞİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.
(Bu uygulama tekniği Amerika-Rusya ve Ingiltere modelleri baz alinarak oluşturulmuş Speech Academy artikilasyon modeli dir)
ÖRNEĞİN
R sesinin ön değerlindirmesi
R sesinin doğru artikilasyonu
R sesinin kazandırılması
R sesinin değiştiği durumlar(m sesinin p ile değişmesi gibi masa-pasa)
R sesinin değiştiği durumlarda Artikülasyon çalısmaları
R sesi için oral motor masajlar
R sesi için oral motor egzersizler
R sesi ile ilgili etkinlik örnekleri(inek sesi taklidi öğretimi gibi)
R ses ile hece çalısmaları
R sesi ile kelime çalışmaları
R sesi ile cümle çalışmaları
R sesi ile tekerleme çalışmaları
R sesi ile siir çalışmaları
R ses ile öykü çalısmaları
R sesi ile topluluğa konuşma çalışmaları
R sesi son değerlendirmesi
Workshopun uygulanışı
Yukarda öğrenilen seslerin workshop Oturumlarında her masa da 5-6 farklı uzmanlık alanında uzmanların yansıra aileler bulunduğu bir ortamda masanın etrafına toplanmış gruptan kendi öğrencileri içinden olabilir veya katilan ailelerin kendi cocuklari arasindan vaka örnekleri seçerek buldukları bu vaka örneklerini masanın etrafındaki diğer katılımcılar ile birleşikte tanımlayıp-terapi planın çıkarıp uygulamasini tüm salona yapmalari beklencektir.Böylelikle katılımcılar hem sesletim tekniklerini öğrenecekler hem de bunu özel gereksinimli çocuklarda nasıl uygulandığını görme şansları olacaktır.
Örneğin; Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir bireyin artikülasyon problemi ile ilgili bir tanımlama 5 farklı alanda uzmanın bir arada olduğu bir gruba verilecek ve grubunun bu vaka üzerine düşünmesi ve çıkarımlarda bulunarak ortak bir çalışma planı çıkarmaları istenecek çıkartılan çalışma planı salondaki diğer uzman grupları ile de paylaşılarak farklı bakış açıları ve farklı öneriler değerlendirilecek Aile ve uzmanların ayni masa etrafında oturup interdisipliner bir şekilde yansımalı olarak öğrenme ve öğretme faaliyetleri içerisinde yer alması ve bu paylaşımların salondaki diğer uzmanlar ile paylaşımı çok önemli bir bakış açısı sunacaktır.
EĞİTİMİN AKIŞI
YER
ZAMAN
ETKİNLİK
Ana salon 8..00 – 9.45 DİL VE KONUŞMA ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ(Seminer ve Video presentation)
Ana salon 9.45-11:00 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA ORAL MOTOR MASAJLARI
(Uygulama ve Workshop)-Baş-yüz-yanak-çene-dudak-dil-dil bağı-gırtlak masajları ve uygulanışları-Hangi ses için hangi masaj yapılmalı uygulama ve orneklemleri-Bireysel konuşmaya hazırlık masaj planı uygulanışı Yapilan uygulamalardan sonra katılımcıların gercek vakalari gruplarında tartışarak seans planları ve uygulama örneklerini diğer katılımcılara sunması
11:00-11:15 KAHVE MOLASI
11:45-13:00 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA ORAL MOTOR EGZERSİZLERİ
(Uygulama ve Workshop)Alın-yüz-yanak-çene-dil-dudak-gırtlak egzersizleri ve uygulanışlarıHangi egzersiz hangi ses icin yararli uygulama ve örneklemleriYapılan uygulamalardan sonra katılımcıların gerçek vakaları gruplarında tartışarak seans planları ve uygulama örneklerini diğer katılımcılara sunması
13.00-14:00 ÖĞLEN ARASI
Workshop Salonu 14:00-16:00 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA ARTIKÜLASYON ÇALIŞMALARI(Uygulama ve Workshop) Vokaller( a,o,u,i…vb) sesletim teknikleri ve uygulamaları Konsollar(b,c,d,p…vb) sesletim teknikleri ve uygulaması Uygulaması yapılmış seslerin vakalar üzerinden bu vakalar (gruplardaki uzmanların gerçek deneyimlerinden olmalı) özel eğitim planı ve seans planlarının yapılarak sesletim Çalısmalarının uygulanışı
16:00-16:15 Kahve molasi
Workshop Salonu 16:15-17:00 NORO-LINGUSTIK EGZERSIZLER
(Uygulama ve Workshop)-Beynin sağ ve sol kısımlarını çalıştırıcı egzersizler-Broca(Beynin konuşmadan sorumlu kısmı) gelistirici egzersizler-Wernice(Beynin dil den sorumlu kısmı)geliştirici egzersizlerYapılan uygulamalardan sonra katılımcıların gerçek vakaları gruplarında tartışarak seans planları ve uygulama örneklerini diğer katılımcılara sunması
17:00-17:45 Kekemelik Hakkında Uzman ve Ailelere Öneriler
17:45-18:00 Uygulama ve Workshop
Soru- Cevap
UZMANLAR
MARHABA BOBOCHOLOVA
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI DOKTORA (D)
ALİ YILDIRIM
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ DOKTORA (D)
SARA DAVİS
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
INTEGRATED TEATMENT SERVİCES KURUCU
MEHMET ONGUN
ÖZEL EĞİTİM UZMANI
ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI YÜKSEK LİSANS (D)
Programın Sonunda Katılımcılara
Speech Academy Katılım Belgesi
Programın Sonunda Sunumları Alabilirsiniz.

By admin