Pts. Eki 2nd, 2023
jest mimikler
jest mimikler

 Jestler ve mimikler diğer kişilere görsel sinyaller gönderen hareketlerdir
 Bir jestten söz edebilmemiz için yapılan hareketin görülmesi ve yaşadığımız duygu ve düşünceyle ilgili bir bilgilin karşımızdaki kişiye iletilmesi lazımdır..
 Her bir jest düşünce ve duygu ürünü olduğu için aslında için de doğal olarak bu özelikleri barındırır
 Yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanılması mimikleri;baş,el,kol,ayak ,bacak,ve bedenin kullanımı da jestleri oluşturur..
 Jest ve mimikler
 Esas ve ikincil olarak
ayrılırlar
 Esas jest ve mimikler düşünce ve duygularımızı destekleyen,onları somutlaştıran hareketlerimizdir
 örneğin,
Sohbet esnasında göz kırpma,baş salama,
Kolları açma gibi işaret ve hareketlerle iletmek istediğimiz ve programladığımız bir mesajı içeren bir jesttir…
 Öte yandan kendiliğinden gelen ve hiç beklemediğimiz bir anda bizi yakalayan esne hapşırma gibi durumlarda bile jestler söz konusudur…
 Esas olarak anlatıma bir katkıda bulunmayan ve kendiliğinden refleks olarak ortaya çıkan bu hareketlere ikincil jest ve mimikler denilir
 Bu iç tepkilerle ortaya çıkan bu ikincil jestler ortamın özeliğine göre giydirilmeye ve şiddetlendirilmeye başlarsa esas jestlere dönüşmesi ortama kişinin içinde bulunduğu ve birlikte olduğu kişilere karşı takınmak istediği tavra bağlıdır…
BAŞARI VE BAŞARISIZLIK
JEST VE MİMİKLERİ
 Bu jestlerin bazılarını bastırmak bazılarını da en açık bir şekilde ortaya koyma eğilimi vardır..hapşırma gibi( sınıfta ve evde farklı hapşırma)

 Baş ile selam verme veya el salama gibi hareketlere asıl jestler denir..esas jestler başlangıcından bitimine kadar iletişimin bir parçasıdır…
İKİNCİL JESTLER
 İkincil jestlerin pek çoğu sosyal değildir.çünkü bunlar bedenin rahatıyla temizliği ve kaşınmayla ilgili dir.
 Vücüt bakımımızı ve rahatlığımızı ovarak,silerek,kaşıyarak yaparız
 bir beden duruşunu sağlamak için kollarımızı birleştiririz,bacak bacak üzerine atarız dik veya yan otururuz..
 Bu yapmış olduğumuz jestler hangi duygusal durumda olduğumuzu ve bizimle ilgili bilgileri karşımızdaki kişilere vermektedir..
 Duygusal durumumuzu belirten jestler ve mimıkler açık ve belirgin bir şekilde başkalarına sinyal vermektedir
 Jestler kişiyle ilgili duyguların bir aktarımıdır
SOSYAL OLMAYAN JESTLER
 Bu jestler yüz,baş,el,kol,ayak,baca ve bedenin bir konuya açıklık kazandırmak için yaptığı hareketlerdir..
 Esas jetler anlatım jestleri,sosyal jestler ve mimik jestler dir.
 Bu jestler insanın diğer
hayvanlarla ortak olan biyolojik kökenli jestlerdir. Anlatım jestleri özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkar ve insanın varlığını korumaya dönük eylemlerinden kaynaklanır ..
 gülme insanın hoşnut olduğunu, iç demgesinin yaşamı sürdürmeye uygun bir uyum içerisinde bulunduğunu ortaya koyan ve karşısında bulunanları bu mutluluğa ortak olmaya davet eden bir jest ve mimiktir.
 Olduğumuzdan daha mutlu veya hissetiğimizden daha üzüntülü yüz ifademiz bir sosyal mimiktir.
 Diğer insanları menmun edecek jestlerin taklit edilmesi insanın bir anlamda rolünü oynaması dır..
 Kişinin bir topluluk karşısında el ve kollarını anlatımı daha etkili kılmak için kullanması da sosyal jest ve mimiklerdir.
 Bu jestler taklit ve tanımlama jestleri dir.bir objeyi veya hareketi kusursuz olarak taklit amacıyla yapılan jestlerdir.
 Bunlar tiyatroya özgü jestler,taklit jestler,şematik jestler,teknik kod ve jestlerdir..
 Oyuncuların kullandıkları jest ve mimiklerdir.taetral mimiklerde denmektedir..
 bu jestlerde esas olan aktör rolünü yapacağı kişiyi izler ve onun hareket ve ifadelerini taklit eder…
 Ve kişinin o duygu durumunu yakalar yansıtacağı duygusal tonu girer ve bu duygudaki insanın davranışını kendiliğinden ortaya koyar..
 EĞER JEST VE MİMİKLER YETERİNCE AÇIK VE NET OLURSA ÇOCUK TAKLİT EDEBİLİR VE ONA BİR MESAJ VERİLEBİLİR
 Bir insanın olmadığı veya olamayacağı bir
Durumu taklit etmesi.
rüzgarın veya köpeğin sesini taklit gibi.bu jestlerde genelde eller etkin kullanılır..
ŞEMATİK JESTLER
 Kısaltma ve özetleme ile ilgili taklitler olup mimik jestlerin bir başka türüdür..
Bir nesne veya durumu ifade etmek için kullanılır.
 Su olmayan bardaktan su içme hareketi yapmak gibi…
 Belirli bir meslek grubunun kendi aralarında kullandıkları jestlerdir..teknik jestler
 Kod jestler ise dilsizler alfabesi ellerle kodlanması ve ellerle yazılması gibi bilgiyi sistemli bir şekilde kodlayan jestledir..
ÖZEL EĞİTİMDE JEST VE MİMİKLERİN ÖNEMİ
çocuklar için önemi
 Jestler dil gelişimine yardımcı olmaktadır, dilin öncüsü olduğu tartışmalıdır.
 Ancak, çalışmalarda jest
 kullanımı iyi olanların sözcük dağarcığının da fazla olduğu gösterilmiştir.
 Sağlıklı bireylerde sözcelerin yaklaşık %15’i jestlerle desteklenir.
 Büyük oranda yetişkinden model alınarak öğrenilir.
 İşaret etme yaklaşık 10’uncu ay civarında başlar. İşaret etme jestleri, konuşma gelişimi yolunda giden bebeklerin 16-20’nci aylarında jest repertuvarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
 Representational jestler konuşmanın ilk formalarını destekleyicidirler ve ikinci yılda geçişsel görev görürler.
 12 ile 18 aylar arasında jestler ve konuşulan sözcükler genellikle birbirine üstünlük gösterirken, sonunda sözcükler jestlerin yerini almaya başlarlar (tersi olmaz). 20’nci aya kadar konuşulan sözcükler gittikçe artar.
 Otizmli bireylerin konuşmalarında güçlük olmasına karşın, alternatif iletişim yolu olan jestleri nadiren kullanırlar.
 Jestler gözlem ve taklit yoluyla öğrenilir, otizmli bireylerde bu nedenle jestlerin öğrenilmesinde güçlük olur.
 Jestleri kullanılması ve başkalarının jestlerini anlaması azdır.

By admin