Paz. Ara 10th, 2023

Entegrasyon okul günlerinin büyük çoğunluğunda da belirli bir sınıf öğretmeninin gözetiminde sınıfın üyesi durumuna getirerek eğitmek, özürlü çocukların eğitim aldığı sürece veya daha sonraları gerektiğinde kullanabilmesi için yüksek nitelikte eğitim almasıdır.

Normal eğitim ve özel eğitim personelinin sorumluluğunda düzenlenmiş eğitim programı ve program sürecinde bireysel destekleme ile birlikte normal çocuklara uygun engelli çocukların belirli zamanlardaki eğitimsel ve sosyal birleşimleridir. Entegrasyonun hedefi sosyal yönden çocuğun benimsenmesini sağlamak, yani çocuğun toplum tarafından belirlenmesini sağlayacak davranışların kazandırılmasıdır.

Entegrasyon Ortamında Normal Ve Özürlü Çocukların Birbirleri Üzerine Etkileri

Normal çocuk engelli çocuğun gelişimini artırmada davranış modeli olarak görev yapmaktadır.Normal çocuk engelli çocuğun kendisi gibi engelli sınıf arkadaşlarından öğrenebileceğinden çok daha fazla ve gelişimsel olarak daha ileride modeller sunabilmektedirler.Normal çocuk engelli sınıf arkadaşı için ileri düzeyde ve çeşitli davranış modellerini taklit edebilmesinde destekleyici ve güdüleyici tepki yapar.Başkasına model olmanın getirdiği sorumluluk normal çocuğun gelişiminde kendine güven duymasına, öğrendiği bilgileri engelli çocuğa öğretirken bu bilgilerini pekiştirmesine etki edecektir.

Normal çocuk başkalarına yardımcı olma, paylaşma, işbirliği içine girme, model olma gibi davranışlar gösterirken bağımsız olmaya doğru adımlar atmakta fırsatı olacaktır.Normal çocuklar özürlü çocukların tipik özürlülük davranışlarını onaylamama yoluyla ortadan kalkmasına neden olabilirler. Bununla birlikte engelli çocuğa ileriki yaşlarında toplum içinde sosyal kabulunu sağlayabilecek daha geniş bir davranış repertuarına sahip olmasına katkıda bulunabilirler.Entegre ortamda bulunan normal çocuk daha sonraki yaşamında karşılaşabileceği engelli ya da farklı yapılardaki insanlarla iletişim kurabilme uygun davranış ve tutum gösterebilme konusunda beceriler kazandıracaktır.

Entegre edilmiş ortamda yer alan normal ve engelli çocuklar birbirlerini değişik yönlerde etkileyecek farklı gelişim alanlarında ilerleme fırsatları bulabildikleri gibi aynı zamanda daha sonraki yaşamlarında etkili olabilecek birtakım yaşantılar kazandıracaktır.

By admin