Paz. Ara 3rd, 2023

7. ÖRNEK RESİM VE RESİMLERİN YORUMLANMASI

Resim 1: Karalama evresi çizimi örneği

Yaş:1

Genel olarak çocuğun yaşına uygun olan bir çizim yaptığını görüyoruz. Çocuk burada birçok farklı kombinasyonda hikayeden bahsetti, hikayelerin, figürlerin aynı resim üzerinde de olsa bu dönemde sürekli değişim göstermesi beklendik bir durumdur.

.

Yaş: 2

2 yaşında genel olarak beklenen karalamaları resimde görmek mümkündür. Tabii çocuğu sorulduğunda her çizgisinin bir anlamı vardır.

Bu dönemde çocuk için önemli olan, şekillerin benzerliğinden çok kafasında nasıl bir hikaye düşünerek çizdiğidir.

Yaş: 3

      

Bu resimde çocuk en başta annesinin, ortada babasının ve en sonda da kendisinin olduğunu söylemektedir. Öncelikle çocuk 3 yaşında olduğu için gelişimsel açıdan çizimi yaşına göre fiziksel olarak normal olarak adlandırılabilir, daha derin bakıldığında bu yaşlarda çocuklar burun çizmeyebilirler, kolları bu kadar belirgin çizmeyebilirler, çocuğun bu resimde bunlara yer vermesi çocuğun dikkatli ir çocuk olduğunu da ize gösterebilmektedir.

       Ruhsal açıdan bakıldığında resimde çocuk sanki babasına ‘’benimle ilgilen’’ diyormuş gibi duruyor. Bu yorumun ardından anne ‘’babanın çok fazla çalıştığını ve çocukla fazla vakit geçiremediğini çocuğun da bundan sürekli şikâyet ettiğini söyledi. (Savaş,2014)

Yaş: 6

      

Öncelikle bu resmi çizen çocuk6 yaşında, yaş itibari ile motor gelişim olarak çizdiği resim yaşına uygun olsa da 6 yaşındaki ir çocuktan daha fazla ayrıntı beklenebilir.

       Çocuk burada 3 tane insan figürü çizmesine rağmen yukarıya 5 tane isim yazmıştır. Sorulduğunda diğerlerinin evin içinde olduğunu söylemiştir. Kendi yanına çizdiği insan figürünün annesi olduğunu söylemiştir bu da annesi ile bağının kuvvetli olduğunu bizlere anlatabilir. (Savaş,2014)

Yaş:9

   

    9 yaşlarında yukarda da bahsettiğimiz gibi çocuk mekânsal özelliklere dikkat etmeye başlar, insanların toprağın üzerinde yaşadığın anlamaya başlar. Çocuklar daha önceleri çizdiği resimlerde mekân veya yer olarak kâğıdın en sonunu kullanırken belli yaşlardan sonra yere yeşil veya kahverengi renkle ir zemin hazırlarlar. Bu da resimde mekânsal özelliğinin gelişimini gösterir. (Yavuzer, 1992)

Yaş: 8

       Bu resimde dikkat çeken ellerin çok belirgin olması ve kafanın büyüklüğü, buna göre; Elleri belirgin çizen çocuk dış dünyayla iletişimi kuvvetli anlamına gelir veya saldırganlık olabilir. Bu resimde çocuk ablasını çizdiğine göre ablası ile çocuğun iletişiminin çok kuvvetli olduğunu bize düşündürmektedir.

       Kafanın büyük olması ise zihinsel yetersizliği olan çocuklarda veya üstün zekalı çocuklarda sık rastlanan bir durumdur. (Savaş,2014)

Yaş:7

     

  Resmi gelişimsel açıdan ele aldığımızda 7 yaşında bir çocuktan beklenen ayrıntıları görebiliyoruz.

       Yukarıda kaynakları verilmiş olup, bahsedildiği gibi babayı daha büyük çizmesi, çocuğun babasını daha baskın olarak görmesi anlamına gelmektedir. (Savaş,2014)

Yaş: 6

    

   6 yaşında bir çocuktan çok fazla beklenmeyeceği gibi kollar var fakat eller çizilmemiş, mekânsal konum kavramı tam olarak gelişmediğinden evler arabanın üzerinde ve bazı insan figürleri evin üzerinde. Çocuk burada izlediği bir çizgi filmin bir sahnesini çizdiğini söylediği için yakın çevresi ile yorumlama yapılmamıştır.

       Renk olarak çocuğun renkli bir dünyası olduğu düşünülmektedir, çocuk resimde birçok canlı renk kullanmış, siyah gibi koyu renklere çok fazla yer vermemiştir. Bu da bize çocuğun karamsar bir yapısının olmadığını gösterebilmektedir. (Savaş,2014)

Yaş: 11

       Resmi gelişimsel olarak ele aldığımızda çocuk yaşından beklenen ayrıntıları ele almış olup, yaşından beklenenin daha üstünde bir yeteneğe sahiptir.

      

Resimde ilk dikkat çeken nokta çocuğun kendisini anne baba ve kardeşinden büyük çizmiş olması, çocuğun kendisini merkez olarak görmesi anlamına gelmektedir. Çocuk kendisini anne ve babaya yakın çizerken, kardeşini anne ve babadan en uzağa çizmiştir; bu da bize kardeş kıskançlığını gösterir, fakat çocuk anne baba ve kardeşinin ortasına kendisini çizmiştir bu, daha çok kardeşini anne ve babadan kıskandığını bize göstermektedir. Çocuk anneyi babadan daha büyük ve kendisine daha yakın çizmiştir bu da evde anneyi otorite gördüğünü ve kendisini anneye daha yakın hissettiğini anlatmaktadır.        Son olarak çocuk renkleri mekânsal özelliklere göre tercih etmiştir. Resimlerde yer verdiği figürler göz önünde bulundurulduğunda çocuğun hayvanları sevdiğini söyleyebiliriz. (Savaş,2014)

By admin