Paz. Ara 3rd, 2023

Kategori: Diğer

Rett sendromu

Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozuklukların bir alt türü olarak kabul edilir. Bu sendrom X kromozomundaki MECP2 genindeki mutasyondan kaynaklanır. Rett sendromu genellikle kız çocuklarında görülse de nadiren de olsa erkeklerde…

Belki sizde de disleksi var

Öğrenme güçlüğü çeken ve aşırı hareketli olan çocuklarda disleksinin gözle görülebileceği vurgulanırken, bur durumla başa çıkabilmek için çocuğun becerilerinin geliştirilmesi önerildi. Uzmanlar, bazı çocukların doğuştan itibaren kurallara uyum gösterirken bazılarının…

Özel Öğrenme Güçlüğü

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANIM VE BELİRTİLER TANIM Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik…

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon, nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra yutak, ağız ve burundan oluşan üçüncü küme organlarında (dil, diş, damak, dudak) konuşma dilimizin geleneksel seslerine dönüşüp biçimlenmesidir. Artikülasyon teriminin yanı sıra eklemleme, boğumlanma, oynaklanma…

Turner sendromu (kısaca TS)

Turner sendromu (kısaca TS) kadınlarda 2500’de bir görülen genetik bir bozukluktur.1938’de Dr Turner tarafından hastalarında bazı fiziksel değişiklik ve bozukluklar gözlemlemesiyle tanımlanmıştır.1960’da, hastalığa kromozom bozukluğunun yol açtığı bulunmuştur. Bu hastalığa…