Cum. Eyl 29th, 2023

Özel öğrenme bozuklukları, okuma, yazma ve matematik, kendini ifade etme, mekanda yönelme alanlarından bir yada birkaçında ya da tümünde güçlük çeken çocukları kapsar.

Bu çocuklar; normal ya da normal üstü zekaya sahip, psikolojik/ psikiyatrik bir hastalığı olmayan, duyusal özürü olmayan, dinleme, konuşma, akıl yürütme, matematik becerilerin kazanılmasında ve kullanılmasında güçlükleri olan, sosyal algılama ve etkileşim sorunları olan, standart eğitime rağmen, yaşına ve zekasına uygun olmayan düzeyde başarı gösteren çocuklardır

. Okul çağı çocuklarının %1-33’ünde erkeklerde kızlara oranla 3-10 kat daha fazla görülmektedir. Belirtiler : Görsel sembolleri karıştırmak, Sözcüğü ters çevirmek,

Okurken satırı takip edememek, Okuduğunu anlamama, ya da hatalı okumak, Harflerin sırasını karıştırmak, Sözlü yönergeyi dinleme ve izlemede güçlük, Sözel ve yazılı ifade güçlüğü, Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri, İşitsel algı sorunları, Sağ-sol karıştırma, Zaman- mekan sorunları, Matematik güçlükleri,

Uyum davranış sorunlarıdır. Özel öğrenme bozukluğu olan çocuklara tanı konulması, dikkatli ve titiz bir çalışma gerektirir. Psikolojik değerlendirmeler, gerektiği durumda psikiyatrik, tıbbi değerlendirmeler yapılabilir. Tanı kesinleşmişse, tıbbi, psikolojik, eğitimsel yardımlar planlanır ve uygulamaya konur.

Özel öğrenme bozukluğu, hayat boyu sürecek bir düşünme farklılığı durumudur. Özel öğrenme bozukluğu olan bireylerin her biri birbirinden farklıdır. Bu nedenle, bireye özgü baş etme planları oluşturulur.

Mürvet Ülkü Çocuk ve Ergen Psikologu öğrenme, öğrenme bozukluğu, özel öğrenme

By admin