Paz. Haz 4th, 2023

Ay: Temmuz 2013

İslam dini ve engelliler

Hemen her toplumda engelli insanların varlığı her zaman bir sorun olmuştur. Hz. Peygamber’in (a.s.m.) yaşadığı dönemde de belli oranda engelliler yaşamıştır. Cahiliye döneminde sosyal statüsü çok düşük olan fakirler, engelliler,…

ÖĞRETİCİ OLARAK ANNE VE BABALAR

Anne-babalar, çocuklarının ilk ve daimi öğretmenleridir. Anne-babaların öğretici olarak yetiştirilmesi, çocuklarının eğitim sürecine aktif olarak katılmaları anlamına gelmektedir. Anne-babaların öğretici olarak yetiştirildiği aile eğitimi programlarında, genel olarak erken müdahale, davranış…