Paz. Eyl 24th, 2023

dil terapi semineri
Yer: İstanbul ( Eğitim adresi duyurulacaktır)
Tarih:20 Aralık 2015
Süre: Tam gün 08.30-18.30
Ücret: Bireysel Katılım 250tl
Grup katılım: 200tl (min 2 kişi)

Kayıt için iletişim kurabilirsiniz.
speechacademy1@gmail.com- 0554 958 53 78
0546 218 62 18

Amaç: Dil ve konuşma problemi olan çocuklar ve yetişkinler ile çalışan uzman personellerin  dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili alanlarda inter disipliner olarak çalışma ve öğrenme becerilerinin artırılarak hasta merkezli terapi desenleri oluşturmalarına katkı sağlamak. Farklı özel gereksinimli bireylerin konuşma problemlerine uygun terapi programı oluşturma

Kimler Katılabilir: Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan uzmanlar ,
Klinikler ve hastanelerde çalışan uzman personeller,
Dil ve konuşma bozukluklarından etkilenmiş çocuk ve yetişkinlerin aileleri,
İşitme Engelliler Öğretmenleri , Zihinsel Engelliler Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Okul Öncesi,
Çocuk Gelişimi, Uzm. Odyolog, Odyolog,  Dil  Terapistleri,
Özel Eğitim Alanında Görev Yapan Diğer Uzmanlar, Öğrenciler

Uygulama: Eğitim 1 tam gün olarak tasarlanmıştır. Teorik konular Seminer seklinde sunulacak uygulamalar ve vaka örnekleri de workshoplarda interdisipliner takımlar arasında tartışılacaktır.

Workshop Oturumlarında her masa da 5-6 farklı uzmanlık alanında kendilerine verilen konu üzerine beyin fırtınası yapmaları beklenecek ve çıkardıkları sonuçları önlerinde bulun kağıda yazmaları istenecektir. Daha sonra workshop u yöneten uzman ekip  tarafından bu kâğıtlar toplanarak herkesin göreceği bir yere asılıp üzerine tartışmalar yapılacaktır. Bir sonra ki basamakta ise beyin fırtınası yapılan konu ile ilgili ayni uzman takımına vaka örnekleri verilecek ve terapi deseni oluşturmaları beklenecektir oluşturulan terapi desen örnekleri yine bütün uzmanlarca tartışılıp oturumu yöneten uzmanlar tarafından dünyadaki örnekler sunulup workshopa katılan profesyonellerin ve ailelerin farklı bakış acıları ile hasta merkezli terapi desenleri oluşturmalarına katkı sağlanacaktır.

Örneğin; zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin dil ve konuşma terapisi ile ilgili bir konu başlığı 5 farklı alanda uzmanın bir arada olduğu bir gruba verilecek ve grubunun bu konu üzerine düşünmesi ve çıkarımlarda bulunarak ortak bir paylaşımda bulunmaları sağlanacak bu paylaşımlar salondaki diğer uzaman grupları ile de paylaşılarak farklı bakış açıları ve farklı öneriler değerlendirilecek daha sonra ayni uzman grubuna zihin engelli çocuklarda dil ve konuşama terapisi ile ilgili bir vaka örneği verilecek uzmanların ve ailelerin bu vaka örneği üzerine tartışmaları ve interdisipliner bir terapi deseni örneği yada eğitim planı çıkarmaları beklenecektir. Çıkartılan bu plan yine salonda ki diğer uzmanlar ile tartışılıp farklı bakış açıları farklı yaklaşımlar ve de en önemlisi interdisipliner çalışma becerileri geliştirilmesi hedeflenecektir.

Eğitim verecek uzman personelimiz uluslararası dil ve konuşma terapisi modellerinin uygulama ve örneklerini sunacaklardır. İngiltere modeli ve Amerika modellerinin yani sıra Sovyet modeli ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

Uzmanların ayni masa etrafında oturup interdisipliner bir şekilde yansımalı olarak öğrenme ve öğretme faaliyetleri içerisinde yer alması ve bu paylaşımların salondaki diğer uzmanlar ile paylaşımı çok önemli bir bakış açısı sunacaktır.

Uzmanlar:

ALİ  YILDIRIM
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
(Lisans: Özel Eğitim
Yüksek Lisans: Dil ve Konuşma Terapisi
Doktora: Dil ve Konuşma Terapisi )

MARHABA BOBOCHOLOVA
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
(Lisans: Özel Eğitim
Yüksek Lisans: Dil ve Konuşma Terapisi
Doktora: Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları)

MEHMET ONGUN
ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANI
(Lisans: Özel Eğitim
Yüksek Lisans: Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları)

Seminer Konu Başlıkları

Dil ve konuşma anatomi ve fizyolojisi

Özel gereksinimli çocuklarda oral motor masaj ve  egzersizler-etkinlikler

Özel gereksinimli çocuklarda artikülasyon Çalışmaları

Zihin Engelli Bireylerde Dil ve Konuşma Eğitimi

Otizm de Dil ve Konuşma Eğitimi

İşitme engelli bireylerde Dil ve Konuşma Eğitimi

Nöro motor bozukluk ve Cerablalpalsy de (CP)dil ve konuşma eğitimi

(Katılımcıların zorlandığı diğer engel gruplarında konuşma eğitimleri, workshoplar sırasında anlatılacaktır)

Yer Zaman Etkinlik
Ana salon 09..00 – 9.45 Dil ve konuşma anatomi ve fizyolojisi
(seminer ve video )
Ana salon 9.45-11:00 Özel gereksinimli çocuklarda dil ve konuşma oral motor masajlar-egzersizler- etkinlikler

 

  11:00-11:15 Kahve molasi
Ana salon  11:15-13:00 Özel gereksinimli çocuklarda artikülasyon çalışmaları

(uygulama ve workshop)butun seslerin ogretim yontem ve teknikleri gosterilecektir.)(prompt-cute articulation ve speech academy model ile seslerin sesletimi)

  13.00-14:00 Öğlen arası
Ana salon   14:00-16:00 Özel gereksinimli çocuklarda dil ve konuşma terapi uygulamalari-workshop

(otizm, gecikmiş konuşma, down sendromu, zihinsel engelliler, sp, işitme engelliler)

 

  16:00-16:15 Kahve molasi
Ana salon 16:15-17:00 Özel gereksinimli çocuklarda dil ve konuşma terapi uygulamalari-workshop

(otizm, gecikmiş konuşma, down sendromu, zihinsel engelliler, sp, işitme engelliler)

 Ana salon 17:00-18:00 Uygulama ve workshop
soru- cevap

 

By admin